logo

Jacek Krawczyk

Tytuł i stopień naukowy: dr

Adres e-mail: jacek.krawczyk@us.edu.pl

Pokój w SMCEBI: H/2/12

Zainteresowania badawcze: nadstopy niklu, kwazikryształy, otrzymywanie monokryształów i kompozytów, rentgenowska topografia dyfrakcyjna, rentgenowskie metody badania struktury monokryształów

Najważniejsze osiągnięcia: opracowanie sposobu otrzymywania nanokompozytów z frakcją fazy kwazikrystalicznej (patent)

Najważniejsze publikacje:
J. Krawczyk, W. Bogdanowicz, T. Goryczka, “Microstructure of the Composite with Quasicrystalline Phase Fraction, Obtained by Directional Solodification of Al61Cu27Fe12 Alloy”, Philosophical Magazine, Vol. 90, 30 (2010) pp. 3987-3998
J. Krawczyk, W. Bogdanowicz, T. Goryczka, „X-ray topography study of deformed composites obtained by directional solidification of Al-Cu-Co alloy”, Crystal Research and Technology, Vol. 45, 12 (2010) pp. 1321-1325
W. Bogdanowicz, Z. Wokulski, J. Krawczyk, R. Albrecht, „Characterization of whisker-like crystals grown during the evaporation of Al-Cu-Co alloy”, Crystal Research and Technology, Vol. 45, 12 (2010) pp. 1245-1250
M. Surowiec, W. Bogdanowicz, J. Krawczyk, B. Formanek, M. Sozańska „Growth morphology of single crystals grains obtained by directional crystallization of Al‑Cu‑Fe alloy”, Philosophical Magazine, Vol. 91, 19-21 (2011) pp. 2458-2465

footer