logo

Grzegorz Haneczok

Tytuł i stopień naukowy: Prof. dr hab.

Adres e-mail: grzegorz.haneczok@us.edu.pl

Pokój w SMCEBI: H/2/17

Zainteresowania badawcze:
Zjawiska relaksacyjne w ciałach stałych, spektroskopia mechaniczna i opóźnienia magnetyczne. Dyfuzja w układach skorelowanych. Relaksacja Snoeka, relaksacja wiskosprężysta, relaksacja strukturalna w materiałach amorficznych i nanokrystalicznych. Materiały magnetyczne (twarde i miękkie), magnetyczne właściwości materiałów amorficznych i nanokrystalicznych na bazie żelaza. Właściwości sprężyste cienkich warstw, na podłożu metalicznym, adhezja. Metody numeryczne analizy danych doświadczalnych.

Najważniejsze osiągnięcia:
Opracowanie modelu relaksacji Snoeka dla układu oddziaływujących dipoli sprężystych.
Opracowanie modelu relaksacji wiskosprężystej w oparciu o rachunek fraktalny.
Opracowanie metodologii pomiaru właściwości sprężystych i współczynnika adhezji warstw na podłożu metalicznym.
Zastosowanie modelu Coupling do procesów relaksacyjnych w tlenkach o strukturze fluorytu (ZrO2) i relaksacji strukturalnej w materiałach amorficznych.
Opracowanie metodologii optymalizacji właściwości magnetycznych stopów amorficznych na bazie żelaza.

Najważniejsze publikacje:
G.Haneczok, Interaction of interstitial solute atoms in bcc metals, Philosophical Magazine A, 78, 845-855 (1998)
G.Haneczok, M.Weller, A fractional model of viscoelastic relaxation, Materials Science and Engineering A, 370, 209-212 (2004)
M.Kubisztal, G.Haneczok, A.Chrobak, B.Rams, D.Miara, J.Rasek, Elastic properties of epoxy system coatings on aluminum substrate, Surface & Coatings Technology, 204, 120–124 (2009)
G.Haneczok, Ł.Madej, A.Chrobak, P.Kwapuliński, Z.Stokłosa, J.Rasek, Influence of free volume on magnetoelastic coupling in iron-based amorphous alloys, Physica Scripta, 81, 025702-1- 025702-5 (2010)
G.Haneczok, Relaksacje migracyjne w ciałach stałych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011
A.Chrobak, A.Ślebarski, G.Haneczok, B.Kotur, Spin-glass-like behavior and related properties of aluminum-based Al-Y-RE-Ni (RE=Gd, Dy) amorphous alloys, Journal of Applied Physics,110,113908-1-113908-6 (2011)
A.Chrobak, V.Nosenko, G.Haneczok, L.Boichyshyn, M. Karolus, B.Kotur, Influence of rare earth elements on crystallization of Fe82Nb2B14RE2 (RE=Y, Gd, Tb, Dy) amorphous alloys, Journal of Non Crystalline Solids, 357, 4–9 (2011)
A.Chrobak, G.Haneczok, Determination of 2D distribution of magnetic nanoparticles derived from magnetization curves, Physica Status Solidi (a), 210, 1584-1592 (2013)
M.Kubisztal, G.Haneczok, A.Chrobak, J.Kubisztal, A.Budniok, Wzór Użytkowy W.121486 – Sample for the determination of thin coatings adhesion of any material deposited on a metallic substrate (2013)
Z.Stokłosa, P.Kwapuliński, J.Rasek, G.Haneczok, M.Kubisztal, Magnetic properties and loss separation in Fe76-xAgxNb2Si13B9 amorphous alloys, Journal of Materials Science B, 196, 1-6 (2015)

footer