logo

Aneta Hanc-Kuczkowska

Tytuł i stopień naukowy: Dr hab.

Adres e-mail: aneta.hanc@us.edu.pl

Pokój w SMCEBI: H2/20

Zainteresowania badawcze: spektroskopia efektu Mӧssbauera; spektroskopia anihilacji pozytonów;

Najważniejsze publikacje:
“The X-ray analysis and Mossbauer studies Mn-V-Sn alloys”, Aneta Hanc, Grzegorz Dercz, Izabela Jendrzejewska, Solid State Phenomena, 2010. - s. 221-224
“A Study of Point Defects in the B2-phase Region of the Fe-Al System by Mossbauer Spectroscopy”, , Aneta Hanc; Jerzy Kansy, Materials Science Forum, 2010, vol. 636-637, s. 651-656
“A study of point defects in the B2-phase region of the Fe-Al system by Mössbauer spectroscopy”, Magdalena Jabłońska, Aneta Hanc, , A Szostak, Solid State Phenomena - 2010, vol. 163 , 299-302
“Magnetic properties of Fe-Nb-B-Re (Re=Y, Gd) bulk nanocrystalline alloys”, Artur Chrobak, Grzegorz Haneczok, Grażyna Chełkowska, Anna Bajorek, Jerzy Kansy, Aneta Hanc, Solid State Phenomena- 2011 - s. 114-117
“Influence of Heat Treatment on Ordering Process in Fe72Al28 Alloy Studied by Mӧssbauer Spectroscopy”, Jerzy Kansy, Aneta Hanc, Dawid Giebel, Acta Physica Polonica A - 2011, vol. 119, 1, s. 44-47
“Hyperfine interaction parameters in Fe28Al72: 57Fe Mossbauer spectroscopy and ab initio study”, Aneta Hanc, Józef Deniszczyk, Jerzy Kansy, Acta Physica Polonica A - vol. 121, 5/6 (2012), s. 1154-1155
“Point defect study in Fe75Al25 and Fe70Al25X5 X=(Cr, Ni) alloys as a function of thermal treatment by Positron Lifetime Spectroscopy”, Jerzy Kansy, Aneta Hanc.; Dawid Giebel, Physics Procedia - 2012, vol. 35, s. 86-91
“Ordering process in Fe-Al28Cr5 alloys studied by Mossbauer spectroscopy”, Aneta Hanc-Kuczkowska,; Jerzy Kansy,; Józef Deniszczyk, Nukleonika - 2013, Vol. 58, Iss. 1, s. 67-71.
“Point defects in the B2-phase region of the Fe-Al system studied by Mӧssbauer spectroscopy and X-ray diffraction”, Aneta Hanc-Kuczkowska, Nukleonika - 2013, Vol. 58, 1, s. 123-126.
“Change of the defect structure in FeAl alloy as a result of its aging at ambient temperature”, Jerzy Kansy, ,Aneta Hanc-Kuczkowska; Dawid Giebel, Nukleonika - 2013, Vol. 58, 1, s. 221-224.

footer