logo

Wojciech Gurdziel

Tytuł i stopień naukowy: mgr

Adres e-mail: wojciech.gurdziel@us.edu.pl

Pokój w SMCEBI: H/2/10

Zainteresowania badawcze: Hodowle wysokotemperaturowe, technika Bridgmana i Czochralskiego, stopy lotnicze

Najważniejsze publikacje:
K. Prusik, K. Reclik, D. Stróż, T. Goryczka, J. Lelątko, W. Gurdziel „Hot Extrusion of Ni-based Polycrystalline Ferromagnetic Shape Memory Alloys Solid State Phenomena Vols. 203-204 (2013) pp 306-309
W. Gurdziel, J. Krawczyk, W. Bogdanowicz, “The microstructure of quasicrystalline Al-Cu-Fe alloys doped with tungsten”, Solid State Phenomena Vols. 203-204 (2013) pp 372-375
W. Gurdziel, J. Krawczyk, W. Bogdanowicz, G. Dercz, „Morphology of tungsten Growth forms in quasicrystalline Al65Cu20Fe14W”, Solid State Phenomena Vols. 231 (2014) pp 87-92

Prywatnie/zainteresowania: Motoryzacja i urządzenia cyfrowe

footer