logo

Sylwia Golba

Tytuł i stopień naukowy: dr inż.

Adres e-mail: sylwia.golba@us.edu.pl

Pokój w SMCEBI: E/II/16

Zainteresowania badawcze: polimerowe materiały funkcyjne – synteza i badanie elektroaktywnych polimerów przewodzących; biomateriały hydrożelowe stosowane w kontaktologii; elastomerowe materiały polimerowe; powłoki lakiernicze

Najważniejsze osiągnięcia: stypendium program START Fundacji Nauki Polskiej

Najważniejsze publikacje:
Golba S., Starczewska O., Idzik K., 2015, Electrochemical and spectrophotometric properties of polymers based on derivatives of di- and triphenylamines as promising materials for electronic applications, Designed Monomers and Polymers, 18 (8), 770-779
Golba S., Łezniak M., Gabor J., Flak T., 2015, Investigation of electrochemical copolymerisation of hydroxmethyl substituted 3,4-ethylenedioxythiophene with bithiophene, Synthetic Metals 199, 310–318
Brzeczek A., Ledwon P., Data P., Zassowski P., Golba S., Walczak K., Lapkowski M., 2015, Synthesis and properties of 1,3,5-tricarbazolylbenzenes with star-shaped architecture, Dyes and Pigments 113, 640-648
Golba S., Lapkowski M., Idzik K. R., Soloducho, J., 2012 Electrochemical and Spectroelectrochemical Properties of Fluorene-Based Derivatives as Precursors for Conjugated Polymers. J. Electroanal. Chem. 668, 90-98
Golba S., Lapkowski M., Ledwon P., Idzik K. R., Beckert R., Frydel J., 2010, Electrochemical and spectral properties of meta-linked 1,3,5-tris(aryl)benzenes and 2,4,6-tris(aryl)-1-phenoles, and their polymers, Electrochimica Acta, 55 (24) 7419
Golba S., Ledwoń P., Łapkowski M., Idzik K. R., Beckert R., 2010, Synthesis by Stille cross-coupling procedure and electrochemical properties of C3-symmetric oligoarylobenzenes, Tetrahedron Letter 51 (18) 2396
Golba S., Łapkowski M., Idzik K., Sołoducho J., 2009, New derivatives of phenylamine as novel building blocks of conducting polymers, Synth. Met. 159, 2202–2204
Golba S., Łapkowski M., Idzik K., Sołoducho J., 2008, Development of structural characterization and physicochemical behaviour of triphenylamine blocks, Electrochimica Acta 53, 5665–5669
Golba S., Łapkowski M., Stolarczyk A., Żak J., Doskocz J., Sołoducho J., Cabaj J., Bartoszek M., Sułkowski W. W., 2008, Electrochemical synthesis of polymers with alternate phenothiazine and bithiophene units, Electrochimica Acta 53, 2545–2552

Prywatnie/zainteresowania: toksykologia związków organicznych, jubilerstwo

footer