logo

Michał Dworak

Tytuł i stopień naukowy: dr inż. // PhD

Adres e-mail: michal.dworak@us.edu.pl

Pokój w SMCEBI: C/2/11

Zainteresowania badawcze: stopy z pamięcią kształtu, kompozyty, biomateriały
shape memory alloys, composites, biomaterials

Najważniejsze osiągnięcia: Medal Stanisława Staszica dla najlepszego absolwenta w roku akademickim 2003/2004. Uzyskanie tytułu doktora nauk technicznych (2012r.)
Stanislaw Staszic medal for the best graduate in the academic year 2003/2004. PhD in Materials Science (2012)

Najważniejsze publikacje:
Badania nad degradacją chemiczną i mechaniczną kompozytu PEEK/włókno węglowe — Chemical and mechanical study of PEEK/carbon fibres composite / Michał DWORAK, Michał Bloch, Stanisław BŁAŻEWICZ // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2007 R. 10 nr 69–72 s. 121–124
Otrzymywanie i ocena właściwości mechanicznych kompozytów z poliuretanu i włókien węglowych jako potencjalnych materiałów konstrukcyjnych dla medycyny — Manufacture and assessment of mechanical properties of polyurethane and carbon fibres based composites as potential constructional materials for medicine / Michał DWORAK, Stanisław BŁAŻEWICZ // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2010 R. 13 nr 95 s. 33–39
Resorbowalne płytki polimerowe w chirurgii twarzowo-szczękowej — Resorbable polymer plates in maxillofacial surgery / Barbara SZARANIEC, Michał DWORAK, Jan CHŁOPEK // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2009 vol. 12 no. 88 s. 23–26
Wpływ fluoryzacji i piaskowania powierzchni szkliwa na adhezję zamków ortodontycznych — Effects of enamel fluoridation and air polishing on adhesion of orthodontic brackets / Katarzyna Jankowska, Dorota Kościelniak, Michał DWORAK, Elżbieta PAMUŁA // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2008 vol. 11 no. 81–84 wyd. spec. s. 45–48

Prywatnie/zainteresowania: Muzyka, filmy, książki
Music, movies, books

footer