logo

Mateusz Dulski

Tytuł i stopień naukowy: doktor nauk fizycznych

Adres e-mail: mateusz.dulski@us.edu.pl; mateusz.dulski@smcebi.edu.pl

Pokój w SMCEBI: F/2/13

Zainteresowania badawcze: Minerały, Farmaceutyki, Pokrycia i warstwy

Najważniejsze osiągnięcia: nagroda ministra za osiągnięcia naukowe; wyróżnienie Rektora za działaność naukową; wystąpienia ustne oraz posterowe na międzynarodowych konferencjach w Niemczech, RPA, Włoszech; kierownik grantu PRELUDIUM z NCN pt.: „Minerały grupy rondorfitu - Ca8Mg(SiO4)4Cl2 jako prototypy nowych materiałów technologicznych”

Najważniejsze publikacje:
M. Dulski, K. Bilewska, M. Wojtyniak, J. Szade, J. Kusz, A. Nowak, R. Wrzalik, J. Kubacki, E. V. Galuskin, „Rondorfite-type structure - XPS and UV-vis study”, Materials Research Bulletin, 70, 920-927, 2015.
E. V. Galuskin, I. O. Galuskina, J. Kusz, F. Gfeller, T. Armbruster, R. Bailau, M. Dulski, V. M. Gazeev, N. N. Petrsev, A. E. Zadov, P. Dzierżanowski, „Mayenite supergroup, part II: Chlorkyuygenite from Upper Chegem, Northern Caucasus, Kabardino-Balkaria, Russia, a new microporous mineral with “zeolitic” H2O”, European Journal of Mineralogy, 27, 1, 113-122, 2015.
F. Gfeller, D. Środek, J. Kusz, M. Dulski, V. Gazeev, I. O. Galuskina, E. V. Galuskin, T. Armbruster, „Mayenite supergroup, part IV: Crystal structure and Raman investigation of Al-free eltyubyuite from the Shadil-Khokh volcano, Kel' Plateau, Southern Ossetia, Russia”, European Journal of Mineralogy, 27,  1, 137-143, 2015.
E. V. Galuskin, F. Gfeller, T. Armbruster, I. O. Galuskina, Y. Vapnik, M. Dulski, M. Murashko, P. Dzierzanowski, V. V. Sharygin, S. V. Krivovichev, R. Wirth, „Mayenite supergroup, part III: Fluormayenite, Ca12Al14O32[ 4F2], and fluorkyuygenite, Ca12Al14O32[(H2O)4F2], two new minerals from pyrometamorphic rocks of the Hatrurim Complex, South Levant”, European Journal of Mineralalogy, 27, 123-136, 2015.
M. Dulski, A. Bulou, K. M. Marzec, E. V. Galuskin and R. Wrzalik, „Structural characterization of rondorfite, calcium silica chlorine mineral containing magnesium in tetrahedral position [MgO4]6-, with the aid of the vibrational spectroscopies and fluorescence”, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 101, 382-388, 2013
M. Rams-Baron, Z. Wojnarowska,  K. Grzybowska, M. Dulski, J. Knapik, K. Jurkiewicz, W. Smolka, W. Sawicki, A. Ratuszna, M. Paluch, „Toward a Better Understanding of the Physical Stability of Amorphous Anti-Inflammatory Agents: The Roles of Molecular Mobility and Molecular Interaction Patterns”, Molecular Pharmacutics, 12, 10, 3628-3638, 2015.
M. Rams-Baron, Z. Wojnarowska, M. Dulski, A. Ratuszna, M. Paluch, „Evidence of slow Debye-like relaxation in the anti-inflammatory agent etoricoxib”, Physical Review E 92, 022309, 2015.
E. Kaminska, M. Tarnacka, P. Wlodarczyk, K. Jurkiewicz, K. Kolodziejczyk, M. Dulski, D. Haznar-Garbacz, L. Hawelek, K. Kaminski, A. Wlodarczyk, M. Paluch, „Studying the Impact of Modified Saccharides on the Molecular Dynamics and Crystallization Tendencies of Model API Nifedipine”, Molecular Pharmaceutics, 12, 8, 3007-3019, 2015.
Z. Wojnarowska, M. Paluch, P. Wlodarczyk, M. Dulski, Roman Wrzalik, C. Michael Roland, "Tracking of Proton Transfer Reaction in Supercooled RNA Nucleoside”, Journal of Physical Chemistry Letters, 3, 16, 2288-2292, 2012.
Z. Wojnarowska, K. Grzybowska, K. Adrjanowicz, K. Kaminski, M. Paluch, L. Hawelek, R. Wrzalik, M. Dulski, W. Sawicki, J. Mazgalski A. Tukalska, T. Bieg, „Study of the Amorphous Glibenclamide Drug: Analysis of the Molecular Dynamics of Quenched and Cryomilled Material”, Molecular Pharmaceutics, 7 (5), 1692-1707, 2010.
K. Dudek, M. Pławecki, M. Dulski, J. Kubacki, „Multifunctional layers formation on the surface of NiTi SMA during β-tricalcium phosphate deposition”, Materials Letters, 157, 295-298, 2015.

Prywatnie/zainteresowania: Podróże, kino, książki, muzyka, geologia, geofizyka, astrologia

footer