logo

Grzegorz Dercz

Imię i nazwisko: Grzegorz Dercz

Tytuł i stopień naukowy: dr

Adres e-mail: grzegorz.dercz@us.edu.pl

Pokój w SMCEBI: F/2/15

Zainteresowania badawcze: Dyfrakcja rentgenowska, mikroskopia elektronowa, bezniklowe stopy tytanu dla zastosowań w medycynie, wysokoenergetyczne mielenie, nanomateriały, materiały cienkowarstwowe

Najważniejsze osiągnięcia:
„Stypendium dla wybitnych młodych naukowców" na lata 2011-2013 ze źródlem finansowania przez MNiSW
Kierownik projektu „Multifunkcjonalne właściwości oraz mikrostruktura nowych stopów tytanowych do zastosowań biomedycznych” finansowanego przez NCN na lata 2012-2016
Złoty medal na International Warsaw Invention Show, IWIS 2014 za wynalazek „Opracowanie nowego sposobu elektrochemicznego formowania nanotubularnych struktur tlenkowych na stopach tytanu do zastosowań biomedycznych”
Srebrny medal na International Warsaw Invention Show, IWIS 2014 za wynalazek „Sposób osadzania bioaktywnych powłok z polimerów naturalnych na implantowych stopach tytanu”
Wyróżniona praca doktorska pt. Opracowanie procedury rentgenowskiej analizy strukturalnej materiałów wielofazowych zawierających fazy niestechiometryczne i manometryczne, 2007r.
III miejsce za najlepsze zdjęcie z mikroskopii elektronowej na XIV Międzynarodowej Konferencji Mikroskopii Elektronowej, 2011r.
Patent nr PL407556-A1, Depositing coating of natural bioactive anionic polymer of alginate or hyaluronan on element made of titanium alloy comprises applying niobium, zirconium, molybdenum or tantalum on element and immersing in natural polymer aqueous solution, autorzy: B. Łosiewicz, M. Szklarska, G. Dercz

Najważniejsze publikacje

Prywatnie/zainteresowania: motoryzacja, pływanie, majsterkowanie

footer