logo

Dariusz Chrobak

Tytuł i stopień naukowy: dr hab.

Adres e-mail: dariusz.chrobak@us.edu.pl

Pokój w SMCEBI: F/-1/07

Zainteresowania badawcze: Fizyka półprzewodników, a w szczególności zjawiska inicjujące odkształcenie plastyczne półprzewodników. Metody teoretyczne w fizyce ciała stałego oraz inżynierii materiałowej.
Physics of semiconductors including phenomena responsible for their incipient plasticity. Theoretical methods in solid state physics and materials science.

Najważniejsze osiągnięcia: Wykazanie, że odkształcenie plastyczne GaAs inicjuje strukturalna przemiana fazowa. Wykazanie, że zmniejszenie średnicy nanokul Si powoduje zmianę mechanizmu inicjującego odkształcenie plastyczne.
Demonstration that plastic deformation in GaAs crystal is initiated by the structural phase transformation. Demonstration that decrease of the Si nanosphere diameter changes the mechanism of the incipient plasticity.

Najważniejsze publikacje
D. Chrobak, R. Nowak et al., Nature Nanotechnology 6 (2011) 480-484.
R. Nowak, D. Chrobak et al., Nature Nanotechnology 4 (2009) 287-291.
D. Chrobak, K. Nordlund, R. Nowak, Phys. Rev. Lett. 98 (2007) 045502.
N. Tymiak, D. Chrobak et al., Phys. Rev. B 79, (2009) 174116.
D. Chrobak, K.H. Kim, K.J. Kurzydłowski, R. Nowak, Appl. Phys. Lett. 103 (2013) 072101.

footer