logo

Władysław Borgieł

Tytuł i stopień naukowy: profesor

Adres e-mail: wladyslaw.borgiel@us.edu.pl

Pokój w SMCEBI: H/0/13

Zainteresowania badawcze: fizyka teoretyczna fazy skondensowanej, metody kwantowej teorii wielu ciał, aplikacje DFT dla fazy skondensowanej, informatyka
condensed matter physics , methods of quantum theory of many body systems, applications of DFT (density functional theory) to condensed matter, current electronic devices, informatics

Najważniejsze osiągnięcia: antyferromagnetyzm w modelu Hubbarda, powiązania wyników z metody DFT z otrzymywanymi z zastosowania kwantowej teorii wielu ciał dla fazy skondensowanej
Antiferromagnetism in the Hubbard model at finite temperatures, construction of interfaces between results of DFT  and obtained from quantum theory of many body system applied to condensed matter

Prywatnie/zainteresowania: znak SP9WAE, komunikacja radioamatorska, mikrofale, współczesna elektronika, informatyka
call sign SP9WAE, radio communication on short and microwaves, current electronics and informatics. History of radio.

footer