logo

Włodzimierz Bogdanowicz

Tytuł i stopień naukowy: Doktor habilitowany nauk technicznych

Adres e-mail: wlodzimierz.bogdanowicz@us.edu.pl

Pokój w SMCEBI: H/2/13

Zainteresowania badawcze: Krystalizacja kierunkowa i charakterystyka materiałów monokrystalicznych i wyrobów z nich (monokwazikryształy, monokrystaliczne łopatki turbin nadstopów lotniczych). Jednym z głównych celów jest określenie związku pomiędzy warunkami krystalizacji a ich strukturą i defektami. Podstawowe metody –dyfrakcyjna topografia rentgenowska oraz skaningowa mikroskopia elektronowa.

Najważniejsze osiągnięcia: Opracowanie nowej metody IFC otrzymywania dwu-blokowych monokwazikryształów dekagonalnej fazy stopu Al-Cu-Co oraz stworzenie modelu ich krystalizacji. Określenie mechanizmu tworzenia granic bloków w monokrystalicznych łopatkach stopu CMSX-4.

Najważniejsze publikacje:
W. Bogdanowicz, Two-subgrain single quasicrystals Al-Cu-Co alloy growth and characterization, Journal of Crystal Growth 240 (2002) 255-266.
W. Bogdanowicz, Study of Al-Cu-Co single quasicrystals by X-ray topography, Crystal Research and Technology 40, no4/5 (2005) 488-491.
J. Krawczyk, W. Bogdanowicz and T. Goryczka, Microstructure of a composite with a quasicrystalline phase fraction obtained by directional solidification of Al61Cu27Fe12 alloy, Philosophical Magazine, 90 (2010) 3987-3998.
M. Surowiec, W. Bogdanowicz J. Krawczyk, B. Formanek, M. Sozańska, Growth morphology of single-crystal grains obtained by directional crystallisation of Al-Cu-Fe alloy, Philosophical Magazine, 91 (2011) 2458-2465.
W. Bogdanowicz, R. Albrecht, J. Sieniawski, K. Kubiak, The subgrain structure in turbine blade roots of CMSX-4 superalloy, Journal of Crystal Growth 401 (2014) 418-422.

footer