logo

Ewelina Bernstock-Kopaczyńska

Tytuł i stopień naukowy: Dr inż.

Adres e-mail: ewelina.bernstock-kopaczynska@us.edu.pl

Pokój w SMCEBI: H/2/19

Zainteresowania badawcze: stopy na osnowie uporządkowanych faz międzymetalicznych z układu Fe-Al, spektroskopia czasu życia pozytonów (PALS)
alloys based on ordered intermetallic phases from Fe-Al system, positron annihilation lifetime spectroscopy (PALS)

Najważniejsze publikacje:
Jabłońska M., Hetmańczyk M., Bernstock-Kopaczyńska E., Moskal G., Śmiglewicz A.: Opracowanie podstaw technologicznych wytwarzania i przetwarzania nowych tworzyw funkcjonalnych na bazie Al z udziałem faz międzymetalicznych.
Monografia z realizacji projektu „Zaawansowane Materiały i Technologie ich Wytwarzania”; Projekt strategiczny POIG 1.1.2 realizowany w latach 2010–2014, Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, 2014, s. 297-309.
Bernstock-Kopaczyńska E., Jabłońska M.: Wyznaczenie dyfuzyjności cieplnej i wpływ defektów struktury w stopach z układu Fe-Al, Defect and Diffusion Forum 334-335, 2013, s. 129-134.
Jabłońska M., Mikuśkiewicz M., Śmiglewicz A., Bernstock-Kopaczyńska E.: Badanie przemian fazowych w stopach z układu Al-Fe, Defect and Diffusion Forum 326-328, 2012, s. 573-577.
Jabłońska M., Bednarczyk I., Bernstock-Kopaczyńska E.: Analiza mikrostruktury stopów z układu Fe-Al z wykorzystaniem dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych, Metal Forming, Steel Research Int. 81 (2010) No 9, 2010, s. 274-279.
Kansy J., Hanc A., Jabłońska M., Bernstock-Kopaczyńska E., Giebel D.: Badanie defektów punktowych w stopie Fe72Al28 po obróbce cieplnej metodą spektroskopii czasu życia pozytonów, Materials Science Forum Vol. 666 (2011) s. 50-53.

Prywatnie/zainteresowania: śpiew operowy
opera singing

footer