logo

Krzysztof Aniołek

Tytuł i stopień naukowy: Dr inż.

Adres e-mail: krzysztof.aniolek@us.edu.pl

Pokój w SMCEBI: C/2/11

Zainteresowania badawcze: Tytan i jego stopy, modyfikacja powierzchni materiałów, stale wysokowęglowe
Titanium and its alloys, surface modification of materials, high carbon steels

Najważniejsze osiągnięcia:
Uzyskanie tytułu doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa (2009). Nagroda Zespołowa III stopnia za działalność naukowo-badawczą (2012).
Academic degree: PhD in technical sciences, discipline: Materials Engineering (2009). 3rd level Team Award for research and development activities (2012).

Najważniejsze publikacje:
Aniołek K., Kupka M., Barylski A., Dercz G.: Mechanical and tribological properties of oxide layers obtained on titanium in the thermal oxidation process. Applied Surface Science 357 (2015) 1419–1426
Herian J., Aniołek K., Cieśla M., Skotnicki G.: Shaping the structure during rolling and isothermal annealing, and its influence on the mechanical characteristics of high-carbon steel. Materials Science & Engineering A 608 (2014) 149–154
Kuminek T., Aniołek K., Młyńczak J.: A numerical analysis of the contact stress distribution and physical modelling of abrasive wear in the tram wheel-frog system. Wear 328-329 (2015) 177–185
Aniołek K., Kupka M., Łuczuk M., Barylski A.: Isothermal oxidation of Ti-6Al-7Nb alloy. Vacuum 114 (2015) 114-118
Aniołek K., Herian J.: Numerical Modeling of Load and Stress on the Contact Surface of a Turnout and a Railway Vehicle. ASCE American Society of Civil Engineers, Journal of Transportation Engineering. 2013, volume 139 number 5, 533-539
Kuminek T., Aniołek K.: Methodology and verification of calculations for contact stresses in a wheel–rail system. Vehicle System Dynamics (2014) volume 52, number 1, 111–124

Prywatnie/zainteresowania: Muzyka, fotografia, sport
Music, photography, sport

footer