logo

Robert Albrecht

Tytuł i stopień naukowy: mgr inż.

Adres e-mail: robert.albrecht@us.edu.pl

Pokój w SMCEBI: F/-1/16

Zainteresowania badawcze: Dyfrakcyjne metody rentgenowskie, badania strukturalne, mikroskopia elektronowa, nadstopy
X-ray diffraction methods, structural investigation, electron microscopy, superalloys

Najważniejsze publikacje: The subgrain structure in turbine blade roots of CMSX-4 superalloy, Journal of Crystal Growth 401 (2014) p.418–422

Prywatnie/zainteresowania: Sport, muzyka, nowe technologie
Sports, music, travelling

footer