logo

Karolina Jurkiewicz

Tytuł i stopień naukowy: mgr inż.

Adres e-mail: kjurkiewicz@us.edu.pl

Pokój: F/0/01

Zainteresowania badawcze: struktura atomowa układów nieuporządkowanych, materiały węglowe

Najważniejsze osiągnięcia: ukończenie studiów magisterskich z wyróżnieniem, tytuł pracy „Structural, magnetic, electronic and optical properties of TiO2:Cr nanoparticles”; uzyskanie stypendium doktorskiego FORSZT współfinansowanego przez UE w ramach ESF, temat realizowanego projektu „Otrzymywanie, własności i struktura supertwardego materiału węglowego dla zastosowań w medycynie”; prowadzenie badań naukowych w ramach staży w zagranicznych ośrodkach naukowych (Empa, Institute Laue-Langevin) oraz przedsiębiorstwach (ABB, SGL Carbon); wystąpienia na konferencjach międzynarodowych (Carbon 2015 „The role of topological defects on the structure and properties of glass-like carbon”, CESEP 2015 „Modeling studies of carbon nanostructures and its experimental verification using diffraction method”, 9th Torunian Carbon Symposium 2014: „Wide-angle X-ray scattering studies of glassy carbon produced for medical implants”)

Najważniejsze publikacje:
Jurkiewicz K., et al. J. Phys. Chem. A, 119.32 (2015): 8692-8701.

Prywatnie/zainteresowania: podróże, powieści kryminalne

footer