SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Stypendium doktoranckie w SMCEBI

Trwa nabór na 2 stypendia doktoranckie przyznawane w ramach projektu NCN  "Nano-ograniczenia w jednym i dwóch wymiarach oraz ich wpływ na dynamikę molekularną i zachowania krystalizacyjne materiałów formujących stan szklisty".

Więcej szczegółów: kliknij tutaj

W Centrum

Nauka

30 grantów naukowo-badawczych
10 zgłoszeń patentowych
1 wynalazek
8 patentów
4 wdrożenia

Edukacja

6 projektów edukacyjnych
11 kierunków studiów
2 kierunki z certyfikatem “Studia z Przyszłością"
860 komputerów dla studentów

Infrastruktura

27 laboratoriów
strefa sportu i rekreacji
18 ha powierzchni