SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Chorzowski Kampus Uniwersytetu Śląskiego

To miejsce gdzie kreatywne myślenie studentów jest priorytetem, budujemy ofertę wszechstronnej, trans-uniwersyteckiej edukacji w obszarach informatyki, chemii, fizyki, nauk o materiałach. Wykraczamy poza gospodarkę i wpływamy na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i kapitału ludzkiego. Zintegrowany, nowoczesny kampus umożliwia konstrukcję interdyscyplinarnych zespołów badawczych, które prowadzą kierunki w postaci programów dyplomowych.

W Centrum

Nauka

30 grantów naukowo-badawczych
10 zgłoszeń patentowych
1 wynalazek
8 patentów
4 wdrożenia

Edukacja

6 projektów edukacyjnych
11 kierunków studiów
2 kierunki z certyfikatem “Studia z Przyszłością"
860 komputerów dla studentów

Infrastruktura

27 laboratoriów
strefa sportu i rekreacji
18 ha powierzchni