logo

Aleksandra Grządziel

Tytuł i stopień naukowy: dr inż. n. fiz.

Adres e-mail: aleksandra.grzadziel@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze: Techniki dynamiczne i stereotaktyczne w radioterapii

Najważniejsze osiągnięcia: Udział w zadaniach badawczych Instytutu Onkologii. Wprowadzenie do praktyki klinicznej technik stereotaktycznych realizowanych na przyspieszaczach klasycznych i CyberKnife
oraz technik dynamicznych z modulacją intensywności wiązki. Pierwsze zastosowania matryc detektorów półprzewodnikowych (EPID) do weryfikacji planów dynamicznych. Specjalizacja z Fizyki Medycznej, 2008r.

Najważniejsze publikacje:
“Brain metastases in renal cell cancer: diagnostic and therapeutic aspects.” Nieder C., Grosu AL, Grządziel A., Schlegel J., Molls M.
American Journal of Clinical Oncology 2004, Dec: 27(6): 632-634
“3D-Conformal versus IMRT-Dose Planning in Stereotactic Radiotherapy. Application of Standard Quality Parameters in Plan Evaluation”
Grządziel A., Grosu A.-L., Kneschaurek P., Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys.
2006 Nov: 15; 66 (4 Suppl): 87-94
“EPID dodimetry – configuration and pre-treatment IMRT verification.” A. Grządziel, B. Smolińska, R. Rutkowski, K. Ślosarek
Rep Pract Oncol Radiother, 2007; 12(6):307-312
“Robotic radiosurgery versus micro-multileaf collimator: a dosimetric comparison for large or critically located arteriovenous malformation.” S. Blamek, A. Grządziel, L. Miszczyk; Radiation Oncology, 2013, 8: 205-213

Prywatnie/zainteresowania: podróże

footer