logo

Godziny dziekańskie w czasie X Chorzowskiego Festiwalu Nauki

Decyzją Prodziekana Wydziału  Mateamtyki, Fizyki i Chemii prof. dra hab Jana  Sładkowskiego w dn. 12.03.2018 zajęcia dydaktyczne w ŚMCEBI zostają odwołane.

footer