logo

Joanna Gibińska

Tytuł i stopień naukowy: Doktor nauk medycznych

Adres e-mail: jgibinska@wp.pl joanna.gibinska@us.edu.pl

Pokój: H/1/14

Zainteresowania badawcze: Obrazowanie MR i TK

Najważniejsze osiągnięcia: Udział w uruchomieniu elektroradiologii

Najważniejsze publikacje:
W. Ciszek, Z. Drzazga, J. Paluch, K. Jasik, G. Bajor, A. Pałasz, J. Gibińska, Comparative Study on Human Cartilage in Laryngological Transplantation Surgery Purposes by Means Confocal Fluorescence Microscope – Primary Study, IFMBE Proceedings, 45, 2015, 172-175

Prywatnie/zainteresowania: Turystka, historia szczególnie Polski

footer