logo

Cześć! Nazywam się Robert Kwapich, studiuję „Fizykę medyczną” na Uniwersytecie Śląskim. Jestem już na ostatnim roku studiów drugiego stopnia w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

fizykamedyczna4Nie będę ukrywać, że to studia wymagające i pełne wyzwań. Przede wszystkim jesteśmy fizykami, stąd nacisk na rozumienie zjawisk fizycznych, operowanie aparatem matematycznym, wykorzystywanie komputerów w analizach statystycznych, czy analizę obrazów medycznych. Jednakże studia te to także zajęcia z wieloma specjalistami z różnych dziedzin nauki: chemii organicznej i nieorganicznej, biologii ogólnej, embriologii, fizjologii, anatomii prawidłowej i patologicznej, oraz wielu innych. To nie tylko okazja do poszerzenia swojej wiedzy teoretycznej, ale także do samodzielnej pracy w laboratoriach.

Część zajęć prowadzona jest poza Uniwersytetem – w szpitalach i placówkach medycznych. Studiując na specjalności „Elektroradiologia” na studiach pierwszego stopnia, zarówno w czasie praktyk, jak i w podczas prowadzonych zajęć, miałem okazję do zapoznania się z działaniem i obsługą sprzętu medycznego. Były to standardowe lampy rentgenowskie używane w diagnostyce, tomografy komputerowe różnej generacji, rezonans magnetyczny, ale także USG, gammakamery, spirometry i kamery termowizyjne. Dzięki zajęciom w szpitalach i klinikach poznaliśmy nie tylko sprzęt medyczny, ale także sposób funkcjonowania tych placówek. Część znajomych z mojego roku już w czasie studiów pracowała przy obsłudze aparatury medycznej. Na specjalności „Dozymetria kliniczna” zajmuje się między innymi obliczaniem dawek promieniowania jonizującego i kontrolą jakości.

Tak się robi staże :D

Specjalność jaką wybrałem na studiach drugiego stopnia to „Promieniowanie jonizujące”. Często wyjeżdżamy do Centrum Onkologii w Gliwicach, gdzie poznajemy praktyczne aspekty realizacji planów terapeutycznych. Używamy specjalistycznego oprogramowania do obliczeń rozkładów dawek dla pacjenta, oraz sprzętu. Zajęcia prowadzone poza placówkami medycznymi prowadzone są z kolei przez ludzi pracujących dla jednej z największych firm tworzącej systemy informatyczne dla medycyny.

Studia na kierunku „Fizyka medyczna” to także zajęcia w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. Dysponujemy sprzętem, którego standard nie odbiega od tego używanego w krajach Zachodniej Europy. A mimo to wciąż go modernizujemy i doposażamy. Mamy też do dyspozycji wypożyczalnię lekkich, poręcznych, pracujących w specjalnym trybie Chromebooków.

Studia w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych dały mi możliwość skorzystania z szeregu programów stażowych, realizowanych w partnerstwie z Unią Europejską. Najpierw wziąłem udział w trzymiesięcznym, letnim stażu w Szwajcarii, rok później pojechałem tam po raz kolejny, na miesiąc. Wyjazdy były finansowane ze środków Unii Europejskiej, dzięki czemu nie musiałem się martwić o pieniądze. Staż realizowałem we francuskiej części Szwajcarii, w Lozannie, na École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Na znakomitej Politechnice Lozańskiej pracowałem w Laboratorium Fizyki Żywej Materii, wykorzystując znajomość techniki AFM, ale także ucząc się jej nowatorskich odmian do przeprowadzenia badań na bakteriach. Szybko wdrożyłem się w pracę laboratoryjną, i zostałem włączony do projektu badawczego, dzięki któremu jeszcze w czasie trwania studiów zostałem współautorem publikacji w renomowanym czasopiśmie Oxfordzkim.

fizykamedyczna2Uczelnia regularnie informuje o możliwościach stażowych, udziału w ciekawych projektach naukowo-badawczych, wyjazdach i konferencjach. W ten sposób dowiedziałem się o projekcie Fundacji Fulbrighta „Visiting Research Graduate Traineeship”. Wysłałem aplikację. Komisja była zainteresowana moją kandydaturą, zostałem zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, która była przeprowadzana przez czterech wybitnych badaczy z takich placówek jak University of Virginia, University of Chicago, University of Texas czy Oklahoma Medical Research Foundation. Udało się. Wyjeżdżam na roczny, płatny staż naukowy w Oklahoma Medical Research Foundation, będący jednocześnie częścią moich studiów.

Studia na „Fizyce medycznej” są wymagające, ale ciekawe i rozwojowe. Najbardziej podoba mi się w nich to, że są nieprzetartą ścieżką, gdzie nie jesteśmy przygotowywani do jednego, ściśle określonego zawodu czy specjalizacji. Ludzie, którzy tak jak ja, planują karierę naukowo-badawczą, odnajdą się tutaj wraz z tymi, których interesuje praca kliniczna, czy dbanie o jakość i bezpieczeństwo sprzętu medycznego. Nieprzetarte ścieżki to ogromna szansa na poszukiwanie tego, co nas naprawdę interesuje, i co każdy z nas chciałby w życiu robić. „Fizyka medyczna” jest przygodą.

Robert Kwapich
(zdjęcia z podróży Roberta)

O kierunku: Fizyka Medyczna

Stacjonarne studia I stopnia na kierunku „Fizyka medyczna” trwają 7 semestrów (3,5 roku), natomiast wybór jednej z trzech specjalności następuje po roku drugim. Studia te kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera w zakresie jednej ze specjalności: „Dozymetria kliniczna”, „Elektroradiologia” lub „Optyka w medycynie”. Plan studiów I stopnia obejmuje blok przedmiotów podstawowych z fizyki i matematyki, z wykładami, ćwiczeniami i laboratoriami, oraz bloki przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych z medycyny, fizyki i biologii. Studenci poznają metody fizyczne stosowane w biologii, medycynie, diagnostyce i terapii lekarskiej, a także podstawy inżynierii materiałowej i budowę aparatury medycznej. Zajęcia są prowadzone przez pracowników Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Centrum Onkologii w Gliwicach.

Ukończenie trzysemestralnych (1,5 letnich) studiów II stopnia umożliwia uzyskanie tytułu magistra fizyki medycznej w jednej z dwóch specjalności: „Promieniowanie jonizujące” i „Promieniowanie niejonizujące”. Studia te umożliwiają wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry, która znajduje zatrudnienie w państwowych i prywatnych placówkach służby zdrowia. Absolwenci „Fizyki medycznej” znajdują pracę w istniejących i nowo powstających ośrodkach onkologicznych oraz w innych placówkach służby zdrowia, w których coraz częściej w nowoczesnej diagnostyce i terapii medycznej wykorzystuje się spektroskopię jądrową i rentgenowską, rezonans magnetyczny oraz pola magnetyczne i mikrofale. Absolwenci tych studiów mają odpowiednie kwalifikacje do stosowania nowoczesnych metod fizycznych w diagnostyce i terapii medycznej, opartej na osiągnięciach współczesnej fizyki promieniowania jonizującego i niejonizującego. Są partnerami lekarzy i wskazują na te dziedziny współczesnej fizyki, które w wyniku ciągłego rozwoju znajdują zastosowanie we współczesnej diagnostyce i terapii medycznej. Możliwość prowadzenia badań naukowych pozwala absolwentom na opracowywanie nowych rozwiązań technicznych mających na celu polepszanie skuteczności diagnozowania i terapii.

Strona Zakładu Fizyki Medycznej

footer