logo

Wiele możliwości, wiele inspiracji!

Artur SokolovskyMam na imię Artur. Od czterech lat studiuję w Instytucie Fizyki im. Augusta Chełkowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W trakcie studiów kilkakrotnie wyjeżdżałem do Niemiec (Braushweig, Giessen, Goettingen) na studia i kursy. Bardzo chętnie skorzystałem z programu Erasmus+, bowiem te wyjazdy dały mi możliwość wzbogacenia doświadczeń oraz zdobycia nowej wiedzy. Miałem też szansę przyjrzeć się procesowi studiowania oraz metodom prowadzenia badań w innych ośrodkach. Pracownicy Instytutu bardzo wspierali moje starania.

Studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii oraz korzystanie z laboratoriów Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie pozwala na rozwijanie potencjału studentów. Studiowanie fizyki wpływa na myślenie analityczne i badawcze, a jednocześnie abstrakcyjne. Przyszli pracodawcy bardzo doceniają takie kompetencje. Nie wyobrażam sobie, abym studiował inny kierunek.

Cały czas mówię o możliwościach i rozwoju. To dlatego, że warto inwestować w siebie, swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje. Realizacja predyspozycji możliwa jest wtedy, gdy poznamy miejsce, w którym się znaleźliśmy. Czego wszystkim serdecznie życzę.

Artur Sokolovsky

O kierunku: Fizyka

Instytut Fizyki dysponuje nowoczesną aparaturą badawczą, znakomicie wyposażonymi laboratoriami oraz pracowniami dla studentów z nowoczesnym sprzętem, w tym komputerowym. Studiowanie w Instytucie Fizyki odbywa się w zgodzie z Europejskim Systemem ECTS, co umożliwia studentom odbycie części studiów w uczelniach zagranicznych. Stacjonarne studia I stopnia na kierunku Fizyka trwają 6 semestrów i kończą się zrealizowaniem pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata fizyki.

Studenci mają zajęcia z przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych z różnych dziedzin fizyki i matematyki, astronomii, elektroniki, informatyki. Uczą się stosować podejście analityczne przy rozwiązywaniu problemów i mają opanowany niezbędny aparat matematyczny. Potrafią wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę, a także nowoczesne narzędzia multimedialne, znają techniki gromadzenia przetwarzania i przekazywania informacji. Posiadają umiejętności ustawicznego uczenia się i efektywnego wykorzystania posiadanej wiedzy.

Absolwent jest przygotowany do kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia na kierunku Fizyka, a także na kierunkach pokrewnych, np. Ekonofizyce, Fizyce medycznej czy Geofizyce.

footer