logo

Władze

Dyrektor SMCEBI
prof. zw. dr hab. Marian Paluch
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego Uniwersytetu Śląskiego

e-mail: marian.paluch(at)us.edu.pl

Zastępca Dyrektora SMCEBI
dr hab. Piotr Kwapuliński
Instytut Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego

Zastępca Dyrektora SMCEBI ds. administracyjnych i rozwoju

Magdalena Hampel

Biuro SMCEBI
e-mail: smcebioffice(at)us.edu.pl tel: (032) 349 76 05

Rada Programowa

prof. dr hab. Stanisław Kucharski - Przewodniczący Rady

prof. dr hab. Alicja Ratuszna
prof. UŚ dr hab. Danuta Stróż
dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski
dr hab. Tomasz Goryczka
prof. dr hab. Andrzej Ślebarski
prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
prof. dr hab. Zofia Drzazga
prof. dr hab.Jerzy Łuczka
prof. dr hab. Marian Paluch
prof. dr hab. Jacek Szade
dr hab. Izabela Jendrzejewska
dr Krystian Prusik
dr hab. Marta Tyran - Kamińska

footer