logo

PROFESSOR ZOFIA DRZAZGA
Head of the Medical Physics Department
Email: zofia.drzazga@us.edu.pl

ZOFIA DRZAZGA studied physics at the University of Silesia in Katowice. In 1980 she gained his Ph.D. with a study on magnetic properties of intermetallic compounds R-T. In 1992 she completed his habilitation at the Institute for Low Temperature and Structural Research, Polish Academy of Sciences and obtained professor title in 2000. She provided fruitful cooperation with the Universität zu Köln, Institut für Festkörper und Werstofforschung in Dresden and Department of Neuroradiology, Eberhard Karls Universitat Tubingen. Apart the scientific cooperation related with the studies of magnetic phase transitions in intermetallic compounds and high-temperature superconductors the studies in Medical Physicsare realized, given the graduated students engineering and master diploma. Zofia Drzazga  is currently the head of the Medical Physics Department where she is developing fluorescence spectroscopy and microcalorimetry, thermal imaging in medicine and sports and bioelectromagnetism (brain evoked potentials, fMRI, DWI).

Zofia Drzazga

Tytuł i stopień naukowy: prof. zw. dr hab. n. fiz.

Adres e-mail: zofia.drzazga@us.edu.pl

Pokój: H/1/13

Zainteresowania badawcze: Nowoczesne metody obrazowania przy pomocy rezonansu magnetycznego ( fMRI, DWI, MRS). Potencjały wywołane. Termowizja w medycynie i sporcie. Zastosowania spektroskopii fluorescencyjnej i mikrospektroskopii do badania próbek biologicznych. Badania dichroizmu kołowego roztworów protein.

Najważniejsze osiągnięcia: Organizacja i sukcesywne udoskonalanie studiów fizyki medycznej na I-szym i II-gim stopniu kształcenia.
Poznanie wpływu matczynego zażywania leków antyretrowirusowych na rozwój kości potomstwa na modelu zwierzęcym w oparciu o badania spektroskopii fluorescencyjnej.
Wykazanie wzrostu wartości diagnostycznej obrazowania termicznego po krioterapii oraz po ćwiczeniach w hipoksji normobarycznej. Zastosowanie badań fluorescencyjnych i kalorymetrycznych surowic w wspomaganiu diagnostyki medycznej i medycynie sportu.

Najważniejsze publikacje:
Maciejewska K, Drzazga Z, Kaszuba M. The changes in bone organic and inorganic matrix in newborn rats after maternal application of antiretroviral agents: Indinavir and zidovudine, Biofactors., 41(3), 2015, 198-208.
A. Król, Z. Drzazga, U. Klose, Optimization of Pulse-Triggered fMRI Measurement Delay with Acoustic Stimulation, IFMBE Proceedings, 51, 2015, 103-106.
K. Maciejewska, Z. Drzazga, M. Kaszuba, Role of trace elements (Zn, Sr, Fe) in bone development: Energy dispersive X-ray fluorescence study of rat bone and tooth tissue, BioFactors, 40, 2014, 425-435.
A. Michnik, Z. Drzazga, S.Poprzęcki, M. Czuba, K. Kempa, E. Sadowska-Krępa, DSC serum profiles of sportsmen, J Therm Anal Calorim, 113, 2013, 365-370.
A. Klimas, Z. Drzazga, E. Kluczewska, M. Hartel, Regional ADC measurements during normal brain aging in the clinical range of b values: a DWI study, Clin Imaging, 37, 2013, 637-644
Z.K. Drzazga, A. Kluczewska-Gałka, A. Michnik, M. Kaszuba, H. Trzeciak, Fluorescence spectroscopy as tool for bone development monitoring in newborn rats, J Fluoresc, 21, 2011, 851-857.
Z.K. Drzazga, K. Maciejewska , K. Michalik, M. Kaszuba, B. Nowińska, Does Maternal Treatment with Zidovudine Affect Changes in Mandibles of Newborns? Laser Induced Fluorescence Study, J Fluoresc, 21, 2011, 883-886.
Z. Drzazga, K. Michalik, T. Halat, A. Michnik, H.I. Trzeciak, Calorimetric and spectroscopic studies characterization of newborn rat’ blood serum after maternal aministration of cyclophosphamide, J Therm Anal Calorim, 102, 2010, 143–148.
A. Cholewka, Z. Drzazga, A. Sieroń, A. Stanek, Thermovision diagnostics in chosen spine diseases treated by whole body cryotherapy, J Therm Anal Calorim,102, 2010, 113–119.
Z. Drzazga, K. Michalik, K. Maciejewska, M. Kaszuba, B. Nowińska, H. Trzeciak, Optical and X-ray Fluorescence Spectroscopy Studies of Bone and Teeth in Newborn Rats After Maternal Treatment with Indinavir, Photochem Photobiol, 86, 2010, 87–95.
Red. Z. Drzazga, K. Ślosarek, Some aspects of medical physics – in vivo and in vitro studies, Series of Monographs Polish Journal of Environmental Studies, HARD Olsztyn, 1, 2010, 1-195

Prywatnie/zainteresowania: Latem żagle, narty zimą, poezja śpiewana, podróże

footer