logo

„Czas na nas” w SMCEBI

W czwartek, 10 grudnia 2015 roku, w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie gościliśmy uczniów z Zespołu Katolickich Szkół Ogólnokształcących nr 1 SRKAK w Katowicach. Odwiedziła nas także redaktor Beata Tomanek z Radia Katowice, autorka audycji „Czas na nas” – tworzonej z młodzieżą i dla młodzieży. Uczniowie katowickiego „Katolika” dowiedzieli się o pomiarach temperatury ciała przy pomocy kamery termowizyjnej, poznali zasady działania mikroskopu konfokalnego oraz odwiedzili Laboratorium Hodowli Komórkowej.

footer