logo

Armand Cholewka

Tytuł i stopień naukowy: dr n fiz hab. n med

Adres e-mail: armand.cholewka@gmail.com armand.cholewka@us.edu.pl

Pokój: H/1/16

Zainteresowania badawcze: Jestem adiunktem w Zakładzie Fizyki Medycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przez ponad 10 lat pracy zawodowej zajmuję się szeroko rozumianym wykorzystaniem metod fizycznych w diagnostyce medycznej oraz terapii. Moje główne zainteresowania naukowe to zastosowanie termowizji w diagnostyce medycznej.

Najważniejsze osiągnięcia: Od roku 2011 jestem Prezesem Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej oraz członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej. Od 2012 roku jestem z-cą Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ oraz Dziekanem Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży i jednocześnie kierownikiem Wydziału Teorii i Doświadczeń Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży. Ponadto pełnię funkcję Sekretarza w Polskim Towarzystwie Krioterapii. Prowadzę wykłady, ćwiczenia oraz laboratoria z zakresu biomedycznych aplikacji praw fizyki oraz fizyki medycznej. Od prawie 10 lat jestem członkiem Rady Programowej kierunku Fizyka Medyczna.

Najważniejsze publikacje: Jestem autorem blisko 50 prac naukowych jak i dydaktycznych.

Prywatnie/Zainteresowania: Prywatnie interesuję się sportem, szczególnie koszykówką a w wolnych chwilach z rodziną spacerujemy po Beskidach. 

footer