logo

WUD SILESIA 2017 W SMCEBI

W tym roku WUD Silesia zaprasza na granice systemów. Dołączcie do interdyscyplinarnej dyskusji na temat projektowania i roli projektantów we współczesnym świecie. Będziemy poruszać się po granicach systemów, poglądów, definicji, doświadczeń. Będziemy je przekraczać, łączyć i przełamywać. Wszyscy razem stworzymy kolejną edycję WUD Silesia. Wierzymy, że każdy z Was odnajdzie na niej coś wyjątkowego dla siebie. Widzimy się 9 grudnia na Śląsku w Chorzowie w SMCEBI. (więcej…)

Kolejne granty naukowe dla ŚMCEBI

Wśród wniosków grantowych, które uzyskały finansowanie w ostatnim konkursie OPUS13 Narodowego Centrum Nauki, znalazły się również dwa projekty z pracowników Instytutu Fizyki UŚ. Jednym z nich jest projekt zatytułowany „Wpływ parametrów termodynamicznych oraz oddziaływań molekularnych na własności relaksacyjne multiferroicznych związków metalo-organicznych typu MOF”, którego kierownikiem  i koordynatorem ze strony Uniwersytetu Śląskiego jest dr hab. prof. UŚ Sebastian Pawlus.

Celem prowadzonych w trakcie realizacji projektu badań strukturalnych i dielektrycznych będzie poznanie czynników decydujących o stabilności własności badanych związków metalo—organicznych typu MOF. To wiedza o kluczowym znaczeniu dla ich wykorzystania do budowy komórki pamięci. Stabilność faz ferroicznych sprawdzana będzie pod wpływem czynników zewnętrznych takich jak temperatura oraz, co jest rzadkością w tego typu badaniach, wysokie ciśnienie. Zbadanie wpływu tych parametrów termodynamicznych na obserwowane metodą szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej procesy relaksacyjne i wyznaczenie np. ich energii aktywacji, dostarczy informacji o mechanizmie przemian fazowych oraz stabilności własności elektrycznych dla próbek różniących się składem chemicznym oraz strukturą krystaliczną i wielkością porów. Pomiary przeprowadzone w odpowiednio szerokim przedziale ciśnień oraz temperatur dostarczą informacji o sprzężeniu magnetoelektrycznym (czy elastoelektrycznym) w badanych związkach, które decyduje o możliwości wykorzystania tych materiałów w budowie nowych pamięci multiferroicznych.

Warto podkreślić, że projekt będzie realizowany w ramach konsorcjum naukowego UŚ z Politechniką Wrocławską. Koordynatorem ze strony PWr jest dr hab. Adam Sieradzki. A w składzie grupy prowadzącej badania oprócz pracowników UŚ i PW jest również miejsce dla osoby pragnącej odbyć staż podoktorski (tzw. Postdoc) oraz dla dwojga doktorantów. Ich zatrudnienie będzie w całości sfinansowane ze środków przyznanych przez NCN.

LELETO w SMCEBI

Kolejny etap realizacji projektu Leading to Learn Together za nami. W dniach 16 – 20 października gościliśmy w SMCEBI 20 – osobową delegację zagraniczną z Litwy, Łotwy, Estonii i Wielkiej Brytanii. Wspólnie z na naszymi gośćmi odbyliśmy szereg wizyt studyjnych w placówkach edukacji formalnej i nieformalnej, w tym w szczególności w 9 szkołach i przedszkolach regionu. Pracownicy Biura ds. rozwoju SMCEBI oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego przybliżyli praktyczne zagadnienia dotyczące współpracy uczelni ze szkołami, kształcenia i szkolenia nauczycieli oraz organizacji wydarzeń edukacyjnych i popularno-naukowych skierowanych do uczniów.

Spotkanie w ramach projektu LELETO było również okazją do zaprezentowania naszym gościom oferty kulturalnej i rekreacyjnej województwa śląskiego.

Finalnym produktem projektu będzie podręcznik „Leading to learn together” przedstawiający dobre praktyki stosowane w różnych europejskich systemach edukacyjnych. Liderem w projekcie jest łotewska organizacja Rigas Izglibitas un informativi metodiskais centrs, a pozostałymi partnerami: Ventspils Izgliitibas parvaldeLeeds City CouncilUniwersytet w TartuUtenos svietimos centras oraz działająca przy SMCEBI Fundacja EDU-RES.

SMCEBI koduje

Kolejny dzień obchodów CodeWeek  w SMCEBI  upłyną pod znakiem Pythona i robotów Lego Mindstorm. W warsztatach „SMCEBI koduje” uczestniczyli uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Prywatnych w Katowicach oraz chorzowskie  III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego

Łącznie w dniach 10 i 12 października:

–  gościliśmy prawie 120 uczniów z 4 szkół;

–  przeprowadziliśmy 12 godzin warsztatów;

– zjedliśmy wspólnie 60 pizz…

Wszystkim osobom, które włączyły się w obchody CodeWeek w SMCEBI serdecznie dziękujemy a uczniów i nauczycieli zapraszamy ponownie. 

Warsztaty „SMCEBI koduje” uzyskały wsparcie w ramach inicjatywy Meet and Code

 

Rodzinny piknik w ŚMCEBI

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Indiańskiej Wioski Dobrej Komunikacji. O godzinie 17.00 rozpoczynamy Rodzinny Piknik Logopedyczny, organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie,  Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego „Agere Aude”,  a także Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

piknik

 

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Jesionek

15 września 2017 r. o godz. 15:00 w Instytucie Fizyki przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach, w sali posiedzeń Rady Instytutu, odbędzie się rozprawa doktorska mgr Katarzyny Jesionek z Zakładu Metod Komputerowych Fizyki i Elektroniki.

Promotorem rozprawy „Proces transportu lipoprotein niskiej gęstości (LDL) w ścianach naczyń krwionośnych” jest dr hab. Marcin Kostur. 

Rozprawę zrecenzowali: prof. dr hab. Adam Gadomski z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz dr hab. Tadeusz Kosztołowicz, prof. UJK z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

VI ogólnopolska konferencja dla młodych naukowców „Pomiędzy Naukami”

15 września 2017 r. w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbędzie się VI ogólnopolska konferencja dla młodych naukowców pt. „Pomiędzy naukami”. Podczas konferencji wykłady inauguracyjne zostaną wygłoszone przez dr hab. Irenę Jankowską-Sumarę z Instytutu Fizyki, Wydziału Matematyczno – Fizyczno – Techniczego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz dr hab. Piotra Młynarza z Zakładu Chemii Bioorganicznej, Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Uczestnicy zaprezentują wyniki swoich badań w postaci komunikatów ustnych i plakatów naukowych. Uczestnikami konferencji są Młodzi Naukowcy czyli studentów studiów I, II oraz III stopnia, a także wszelkich badaczy do 37 roku życia z Polskich i zagranicznych uczelni wyższych.

Organizatorami konferencji są: Wydziałowa Rada Samorządu Doktoranckiego, Instytut Chemii UŚ i Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konferencji: www.pomiedzynaukami.us.edu.pl oraz na stronie FB: https://facebook.com/pomiedzynaukami

 

zjazd-2017

Podwójne możliwości – podwójne doświadczenie

anna-bajorek                                                                

W tym roku akademickim przypada 10. rocznica uruchomienia studiów polsko-francuskich na kierunku fizyka o specjalności nanofizyka i materiały mezoskopowe – modelowanie i zastosowanie prowadzonych w Instytucie Fizyki we współpracy z Uniwersytetem du Maine w Le Mans. Studenci obu uczelni mają możliwość uzyskania podwójnego dyplomu polsko-francuskiego. Jednak historia współpracy polsko-francuskiej sięga znacznie dalej niż 10 lat wstecz. Pierwszy projekt, Structural and dynamics studies in perovskite – type fluorine crystals,został zrealizowany w ramach programu Action Thematique (ATP) S04 w latach 1989–1991, jego koordynatorami byli prof. Michel Rousseau i prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna. W kolejnych latach współpraca naukowa i dydaktyczna znacznie się rozwinęła, w tym zrealizowane zostały dwa projekty POLONIUM: 1994–1999 (koordynatorzy: prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna i prof. Philippe Daniel), 2011–2012 (koordynatorzy: prof. dr hab. Grażyna Chełkowska i prof. Abdelhadi Kassiba). Wymiana studentów i kadry była przez lata wpierana finansowo przez Ambasadę Francji w Polsce oraz dzięki projektom finansowanym przez Unię Europejską: UPGOW, PIN, NITKA. Współpraca naukowa między kilkoma grupami badawczymi zaowocowała ponad 35 publikacjami w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports. Wyniki wspólnych badań były prezentowane na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych, w tym ostatnio przez dr Annę Bajorek na III Polsko-Francuskim Forum Nauki i Innowacji, które odbyło się 6 czerwca w Warszawie. Obecnie wiele projektów naukowych jest w fazie realizacji szczególnie w ramach współpracy prof. dr. hab. Jacka Szadego i prof. Pascala Ruello oraz dr Anny Bajorek i dr Guillaume’a Brotonsa.

 

Cały artykuł dostępny jest na stronie Gazety Uniwersyteckiej- www. gazeta.us.edu.pl

 

Fotografia: Agnieszka Szymala

Zapis wideo z konferencji podsumowującej projekt „iCSE4school”

icse4school_transparent_logo_200px

Wprowadzenie dydaktycznych, nowatorskich metod kształcenia matematyki, fizyki i informatyki z wykorzystaniem programowania w środowisku Python/SAGE to główny cel oraz działanie projektu iCSE4school. W ubiegłym miesiącu w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca trzyletni projekt. Wszystkich zainteresowanych zapisem przebiegu  konferencji oraz wykładów zapraszamy na nasz kanał Youtube- Fundacja -EduRes.

Na kanale m.in.:

dr hab. Marcin KosturUniwersytet Śląski w Katowicachl- Nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową
Łukasz GłazJęzyk programowania Sage jako narzędzie codziennej pracy nauczyciela fizyki i chemii
dr Adam OgazaZastosowania Pythona w fizyce
Krzysztof OleśRefutacje w Sage

malinowski

  

footer