logo

Nocne powtórki maturalne 2017r.

zrzut-ekranu-2017-05-08-o-11-19-10

25 i 28 kwietnia 2017r. w  Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, gościliśmy tegorocznych maturzystów. Celem ich wizyty, była szybka powtórka z zakresu materiału, który obowiązuję na egzaminie dojrzałości. Inicjatorem powtórek jest Uniwersytet Śląski Maturzystów, którzy sami mówią „Często na koniec zostawiamy to, co sprawia nam najwięcej trudności. Dlatego też zależy nam na tym, abyście już w pierwszym semestrze, w ramach 3-godzinnych wykładów, powtórzyli z nami najtrudniejsze lub najczęściej pojawiające się w arkuszach, zagadnienia maturalne”.

Jak to robią?

– zapraszają ekspertów – wykładowców UŚ i porywających nauczycieli,
– przekazują treści zgodne z wymaganiami MEN i CKE,
-wykorzystują narzędzia cyfrowe i materiały multimedialne,
– angażują  publiczność i rozwiązują zadania maturalne

Nowa specjalność na kierunku Biofizyka.

zrzut-ekranu-2017-04-26-o-14-11-23
Od roku akademickiego 2017/2018
uruchomiona zostanie na kierunku Biofizyka (studia II stopnia) nowa specjalność „Optometria” Na studia te przyjmowani będą absolwenci studiów I stopnia takich kierunków jak: biofizyka, fizyka medyczna, biotechnologia i pokrewnych. Naszym celem jest wykształcenie specjalistów z dziedziny optometrii. W trakcie studiów studenci zdobędą niezbędną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje potrzebne do samodzielnego wykonywania zawodu optometrysty. Absolwenci tej specjalności uzyskają tytuł magistra Biofizyki, specjalność optometria. Obok bloku zajęć wspólnych dla kierunku Biofizyka, program specjalności przewiduje takie zajęcia jak: anatomia narządu wzroku, podstawy farmakologii i mikrobiologii, optyka geometryczna i fizyczna, optyka fizjologiczna, optyka okularowa, patofizjologia narządu wzroku, percepcja wzrokowa, badania refrakcji, procedury optometryczne, optometria geriatryczna, widzenie obuoczne i kontaktologia. W ramach wykładów specjalistycznych, do wyboru, studenci będą mieli możliwość zapoznania się z tematyką dotycząca soczewek wewnątrzgałkowych, pomocy wzrokowych, zastosowania laserów i nowoczesnej diagnostyki w okulistyce. Posiadamy bogato wyposażoną bazę pracowni specjalistycznych, co pozwoli na uzyskanie przez studentów praktycznych doświadczeń w przyszłej pracy zawodowej. W ramach studiów planowana jest również praktyka specjalistyczna. Nowa specjalność uruchamiana na II stopniu studiów na kierunku Biofizyka, powstaje w wyniku doświadczeń osiągniętych na prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytetu Śląskiego od 2015 roku studiach podyplomowych kwalifikacyjnych „Optometria”. Studia te cieszą się dużym uznaniem wśród słuchaczy, jak również doceniane są w środowisku akademickim. Studia te posiadają pozytywną opinię akredytacyjną Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki PTOiO, a ich program zgodny jest z wymaganiami do uzyskania Europejskiego Dyplomu Optometrysty przygotowany przez ECOO (European Council of Optometry and Optics). W kwietniu 2017 studia podyplomowe zostały wyróżnione certyfikatem „Studia z przyszłością” oraz certyfikatem nadzwyczajnym „Lider jakości” w II edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, organizowanego wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC. Znak Jakości „Studia z Przyszłością” otrzymują kierunki studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.

Studia z przyszłością

logo

13 kwietnia 2017 roku na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatów Akredytacyjnych, przyznanych w II edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, organizowanego wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC. Celem Programu „Studia z Przyszłością” jest promocja kierunków studiów, które wyróżniają się na rynku jako najbardziej innowacyjne i oryginalne pod względem treści nauczania, stosowanych metod dydaktycznych czy metod ewaluacji efektów kształcenia. Certyfikat „Studia z Przyszłością” w II edycji Programu otrzymały kierunki i specjalności studiów, które uzyskały najwyższe wyniki w ramach wszystkich wskazanych tu kryteriów. Współczesny rynek pracy wymaga od absolwentów studiów coraz większej elastyczności. To z kolei determinuje potrzebę dużej kreatywności po stronie szkół wyższych. 

Z województwa śląskiego docenionych zostało dziesięć programów edukacyjnych, dwa z nich realizowane są na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie:

 

Zapraszamy do pełnej fotorelacji z Gali Finałowej Programu, natomiast pełna lista kierunków studiów i specjalności wyróżnionych w tegorocznej edycji konkursu i programu „Studia z Przyszłością” dostępna jest na stronie: studiazprzyszloscia.pl.

Badania dr Anny Bajorek wyróżnione przez kanadyjski portal Advances In Engineering

advances-in-engineering-logo

Artykuł Evolution of morphology and magnetism of Ho(Fe0.5Co0.5)3 intermetallic nanopowders synthesized by HEBM opublikowany w czasopiśmie Intermetallics 76 (2016) 56-69) autorstwa dr Anny Bajorek z Zakładu Fizyki Ciała Stałego został wyróżniony przez kanadyjski portal Advances In Engineering otrzymując status Key Scientific Article. Współautorami pracy są dr Krystian Prusik z Instytutu Nauki o Materiałach oraz dr Marcin Wojtyniak i prof. dr hab. Grażyna Chełkowska z Zakładu Fizyki Ciała Stałego. 

Advances In Engineering jest źródłem informacji m.in. z zakresu fizyki stosowanej, nanotechnologii oraz inżynierii materiałowej. Jednym z założeń portalu jest szybkie rozpowszechniane wyników badań naukowych na świecie podkreślając ich znaczenie dla rozwijania wiedzy naukowej i innowacyjnych technologii. Dr Anna Bajorek od kilku lat zajmuje się otrzymywaniem nanomateriałów zawierających pierwiastki ziem rzadkich (R) i metale przejściowe (T) z odpowiadających im międzymetalicznych związków objętościowych wykorzystując metodę wysokoenergetycznego rozdrabniania (HEBM – High Energy Ball – Milling). Metoda HEBM jest znana od wielu lat i z powodzeniem stosowana zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i na skalę przemysłową. Jednakże modyfikacja tej metody zaproponowana i rozwijana przez dr Bajorek pozwala na otrzymywane nanomateriałów – nanoproszków praktycznie bez straty materiału wejściowego, co na etapie badań podstawowych ma ogromne znaczenie. Dr Anna Bajorek prowadząc badania podstawowe dla grupy związków RT3 wykazała, że modyfikacja metody HEBM może być z powodzeniem stosowana w syntezie nanomateriałów zapewniając otrzymywanie wysokiej jakości magnetycznych nanoproszków międzymetalicznych o budowie płatkowej. W syntezie i badaniach tak otrzymanych nanomateriałów prowadzonych systematycznie od 2013 roku uczestniczą studenci studiów polsko – francuskich z nanofizyki z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Université du Maine (Francja) a także stażyści z l’école d’ingénieurs du Cesi z Mont Saint Aignan – Rouen (Francja).

anna-bajorek

Nowy konkurs sieci M-ERA.NET

narodowe-centrum-nauki

 

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią M-ERA.NET 2 zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej.

Konkurs obejmuje następujące tematy:

  • Integrated computational materials engineering (ICME)
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces
  • High performance composites
  • Multifunctional materials
  • New strategies for advanced material-based technologies in health applications
  • Materials for additive manufacturing

Termin składania wniosków skróconych, tzw. pre-proposals upływa 13 czerwca 2017 r. o godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego.

O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie.

Kraje uczestniczące w konkursie:

Austria, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Holandia, Hiszpania, Islandia (udział niepotwierdzony), Izrael, Korea, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Republika Południowej Afryki, Rosja, Republika Południowej Afryki, Rumunia (udział niepotwierdzony), Słowacja, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Węgry, Włochy

Do sieci M-ERA należy zarówno Narodowe Centrum Nauki, jak i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych (TRL 1-4). Udział partnera przemysłowego z Polski nie jest wymagany.

Do NCBR mogą być składane wnioski, które zaczynają się od TRL 3-6, a kończą na TRL 5-8. Wymagane jest uczestnictwo polskiego partnera przemysłowego.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz dokumentacja konkursowa dostępna na stronie Narodowego Centrum Nauki

II Dzień Akademicki w Będzinie

5 kwietnia 2017 rstudy-1968077_1280. od godziny 10.00. odbył się  II Dzień Akademicki organizowany w Liceum Ogólnokształcącym nr I im. M. Kopernika w Będzinie.  W tym ważnym dla społeczności szkolnej dniu gośćmi byli przedstawiciele wyższych uczelni naszego regionu z ciekawymi wykładami i zajęciami warsztatowymi.

 

 

Przedstawicielami Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych byli studenci oraz doktoranci kierunków: Informatyka Stosowana oraz Fizyka Medyczna.

20170405_11264817911055_1384342674922577_618224328_n17911046_1384342678255910_1030085167_n

Balon ULKA pomoże w badaniach zanieczyszczeń powietrza!

inauguracja-uniwersyteckich-laboratoriow-kontroli-atmosfery

W piątek 31 marca 2017 roku o godz. 12.00 na terenie Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych odbyła się inauguracja Uniwersyteckich Laboratoriów  Kontroli  Atmosfery (ULKA) połączona z prezentacją balonu badawczego.  

Jednostka powstała w ramach projektu badawczego, którego celem jest utworzenie unikatowego i zarazem pierwszego w Polsce układu laboratoriów:

  • Napowietrznego Mobilnego Laboratorium (NML) wyposażonego w aparaturę pomiarową zainstalowaną w koszu balonu na ogrzane powietrze
  • oraz stacjonarnych laboratoriów wyposażonych w Aparaturę do Badań Zanieczyszczeń Atmosfery (ABZA) będących częścią Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery (ULKA) i stanowiących zarazem specjalistyczne pracownie badawcze uczelni.

Inicjatorami projektu są naukowcy z różnych jednostek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Wydziału Nauk o Ziemi, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Część z nich, oprócz wieloletniego doświadczenia w badaniach atmosfery, ma też odpowiednie uprawnienia z dziedziny baloniarstwa. Balon będzie przydatny m.in. studentom nowego kierunku studiów, pod nazwą Inżynieria zagrożeń środowiskowych, a także studentom międzywydziałowego kierunku Ochrona Środowiska oraz geofizyki, geologii, geografii i biofizyki.

Ponieważ balon nie ma napędu, ruch w kierunku poziomym jest zgodny z naturalnym ruchem powietrza, co stwarza unikalną sytuację poboru próbek w strefach atmosfery, które nie zostały zaburzone żadnymi urządzeniami mechanicznymi. Utrzymując stałą wysokość położenia balonu podczas lotu poziomego, możliwe będzie prowadzenie pomiarów i pobieranie próbek na stałych wysokościach względem Ziemi od źródła zanieczyszczeń, np. od komina emitującego zanieczyszczenia do miejsca, kiedy zawartość tych zanieczyszczeń spadnie poniżej progu oznaczalności.

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji dotyczącej Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery (pdf), w której między innymi: historia badań przy użyciu balonu; opis aparatury, stacjonarne laboratoria oraz dalsze plany związane z zakupem nowoczesnej aparatury dla napowietrznego mobilnego laboratorium ULKA.

Ruszył IX Chorzowski Festiwal Nauki!

chorzowski-festiwal-smcbei

Wczoraj, w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, gościliśmy uczestników na inauguracji rozpoczynającej IX Chorzowski Festiwal Nauki. Wydarzenie te trwać będzie przez tydzień – od 27 marca do 31 marca 2017 r. W ramach festiwalu organizowane są m. in. warsztaty dziennikarskie, matematyczne, chemiczne, muzyczne, pokaz urządzeń i modeli skonstruowanych przez uczniów chorzowskich szkół pod hasłem: „Mam talent”, zajęcia w Parku Śląskim i wiele innych wydarzeń.

Co więcej, w ostatni dzień IX Chorzowskiego Festiwalu Nauki,  zaplanowany został pokaz multimedialny, o tym co działo się podczas całego tygodnia „Rewolucji i przełomów” w nauce. Wszystkich serdecznie zapraszamy!

Gratulacje dla Zespołu Badawczego Uniwersytetu Śląskiego

patentPracownicy Uniwersytetu Śląskiego: dr hab. inż. Artur Chrobak oraz dr Grzegorz Ziółkowski z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, a także prof. dr hab.Grzegorz Haneczok z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach opracowali lity objętościowy stop o ultrawysokiej koercji magnetycznej. Decyzją Urzędu Patentowego RP wynalazek oraz sposób jego otrzymywania zostały objęte ochroną patentową.

Otrzymany stop należy do grupy twardych materiałów magnetycznych zwanych stałymi magnesami. Najsilniejsze z nich – magnesy neodymowe – stosowane są obecnie przede wszystkim w branży motoryzacyjnej jako elementy budowy generatorów, prądnic czy mniejszych i lżejszych silników krokowych o stosunkowo wysokim momencie obrotowym. Jak wyjaśnia dr hab. inż. Artur Chrobak, magnesy neodymowe w swoim składzie zawierają tak zwane metale ziem rzadkich, których dostępność jest ograniczona. Od ponad dwudziestu lat naukowcy na całym świecie poszukują alternatywnych rozwiązań pozwalających na otrzymywanie równie silnych magnesów niezawierających lub o zmniejszonej zawartości ziem rzadkich. – Nasz zespół badawczy również poszukiwał alternatywnych rozwiązań. Efektem prac jest lity objętościowy stop o ultrawysokiej koercji magnetycznej, który został właśnie opatentowany – mówi fizyk.

O ile technika otrzymywania stopów magnetycznych jest w świecie nauki dobrze znana, o tyle zespół z Uniwersytetu Śląskiego badał wpływ różnych czynników podczas jej stosowania. Naukowcy dobrali parametry technologii w taki sposób, aby otrzymane stopy magnetyczne wykazywały unikatowe właściwości.

Więcej o tym niezwykłym wynalazku i jego zastosowaniu, możecie przeczytać na stronie Uniwersytetu Śląskiego

 

„GETTING TO KNOW, SHARING AND ENJOYING OUR CULTURAL HERITAGE”

erasmusW dniach 20-21 marca 2017r. w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych uczniowie ZSO Nr 1 w Chorzowie oraz delegacje szkół partnerskich z 5 krajów Unii Europejskiej: Neapolu(Włochy), Salonik (Grecja), Turnu Magurele (Rumunia),Cerceda (Hiszpania) i Stokeinteignhead (Wielka Brytania) uczestniczyć będą w warsztatach na temat najnowszych technologii wykorzystywanych we współczesnej edukacji. Warsztaty odbywają się w ramach międzynarodowego projektu-„GETTING TO KNOW, SHARING AND ENJOYING OUR CULTURAL HERITAGE”

footer