logo

Święto Liczby Pi w ŚMCEBI

Serdecznie zapraszamy Państwa na tegoroczne XII Święto Liczby Pi – Dzień Otwarty Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii organizowany we współpracy z Instytutem Nauki o Materiałach

Otwieramy dla Państwa swoje laboratoria i pracownie!

 

Przygotowaliśmy bogaty program: wiele wykładów, a przede wszystkim warsztatów, dla uczniów zarówno szkół podstawowych jak
i średnich.

Zapraszamy  na:

·  50 WARSZTATÓW z fizyki, chemii, biofizyki, medycyny, informatyki, mechatroniki,

· 15 WYKŁADÓW,

·  zwiedzanie laboratoriów,

·   przylot BALONU Uniwersytetu Śląskiego z laboratorium ANTYSMOGOWYM

Szczegółowe informacje o  programie znajdują się już na stronie http://swietopi.pl/harmonogram.php
Zapisy na warsztaty http://swietopi.pl/zapisy.php

 

Rekrutacja uzupełniająca do programu stażowego – II tura

Uwaga studenci studiów I stopnia na kierunkach: 

 • inżynieria materiałowa (IV rok)
 • fizyka (III rok)
 • fizyka techniczna (III i IV rok)
 • matematyka (III rok)
 • informatyka stosowana (III i IV rok)

Do 5 do 19 marca 2018 r trwa II tura rekrutacji uzupełniającej na 4-miesięczne staże krajowe w  ramach projektu „Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii – SPRINT”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.  (więcej…)

Uwaga studenci!!!

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku rekrutacji uzupełniającej do projektu  Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii – SPRINT, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Osi Priorytetowej, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zakwalifikowało się kolejnych 7 osób. 

Lista osób zakwalifikowanych na staż w wyniku przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej: Lista_osob_zakwalifikowanych

Informacja dla stażystów programu SPRINT

Szanowni Państwo, 

uprzejmie prosimy studentów i studentki, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie  Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii – SPRINT o wypełnienie kwestionariusza zainteresowań zawodowych ( kwestionariusz_SPRINT. )

Wypełniony i podpisany dokument należy złożyć w biurze projektu SPRINT (SMCEBI, pok. P/1/14) lub przesłać mailem (skan podpisanego dokumentu) na adres sprint@smcebi.edu.pl

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA STAŻE!!!

Uwaga studenci studiów I stopnia na kierunkach: 

 • inżynieria materiałowa (IV rok)
 • fizyka (II i III rok)
 • fizyka techniczna (III i IV rok)
 • matematyka (II i III rok)
 • informatyka stosowana (III i IV rok)

Do 14 do 21 lutego 2018 r trwa rekrutacja uzupełniająca na 4-miesięczne staże krajowe w  ramach projektu „Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii – SPRINT”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. 

(więcej…)

UWAGA STUDENCI !!!

Wyniki rekrutacji na staż w ramach projektu Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii – SPRINT  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach III Osi Priorytetowej, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój dostępne są w Biurze Projektu (P/1/14 SMCEBI). 

UWAGA STUDENCI!!! REKRUTACJA NA STAŻE ROZPOCZĘTA!!!

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do programu stażowego w ramach projektu „Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii – SPRINT”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. 

Projekt skierowany jest do studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunków inżynieria materiałowa, matematyka, informatyka stosowana, fizyka, fizyka medyczna, biofizyka, fizyka techniczna, którym do ukończenia studiów pozostało nie więcej niż 4 semestry studiów. 

(więcej…)

STAŻE w SMCEBI!

Uwaga studenci, od 01.11.2017 r w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych realizowany jest projekt Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnych Technologii SPRINT.
Zakłada on realizację 193 czteromiesięcznych płatnych staży dla studentów kierunków I stopnia:

 • Inżynieria materiałowa
 • matematyka
 • informatyka stosowana
 • fizyka
 • fizyka medyczna
 • biofizyka
 • fizyka techniczna

Informacja o rekrutacji wraz z regulaminem naboru już wkrótce na stronie SMCEBI.

Osoby do kontaktu:

 • Joanna Stelmaszak – koordynator projektu, pok. P/1/15 SMCEBI
 • Anna Rosik – specjalista ds. staży, pok. P/1/15 SMCEBI

Kontakt mailowy: sprint@smcebi.edu.pl

 

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego

logotypy

Wykład otwarty: Bernard Stryczek – Podstawy techniki światłowodów

cableSerdecznie zapraszamy pracowników, studentów i wszystkich zainteresowanych  na wykład otwarty Podstawy techniki światłowodów oraz prezentacja systemu hiT 7300, który przedstawi Pan Bernard Stryczek z firmy telekomunikacyjnej CORIANT/Monachium. Wykład odbędzie się 17 listopada 2017 o godzinie 10:15 w aula P/0/05 SMCEBI.

Abstrakt: Transmisja sygnałów optycznych poprzez światłowody jest możliwa dzięki zjawisku całkowitego wewnętrznego odbicia na granicy dwóch ośrodków, o różnych współczynnikach załamania światła. Proste demonstracje pozwolą lepiej zrozumieć istotę tego zjawiska. Schematyczna budowa światłowodu będzie zilustrowana mikroskopową obserwacją rzeczywistego światłowodu. Zrozumienie czynników wpływających na tłumienie sygnału optycznego w światłowodzie pozwoli odpowiedzieć na pytanie, dlaczego do transmisji na dalekie odległości najlepiej używać fali elektromagnetycznej (światła) o długości ok. 1550 nm.
W dalszej części przedstawiony będzie System hiT 7300, „flagowy okręt” firmy CORIANT/Monachium (wcześniej NokiaSiemensNetworks, SIEMENS) stosowany w węzłach optycznych sieci teletransmisyjnych, który umożliwia maksymalną przepustowość 12,8 Tbs na odległości do 5.000 km, przy szybkości przesyłania danych 100Gbs w pojedynczym kanale optycznym.

(więcej…)

footer