logo

Biuro ds. Rozwoju ŚMCEBI

pokój: P/1/15 (1 piętro)

telefon: 32 349 76 06

 mail: smcebioffice(at)us.edu.pl

Magdalena Hampel
Marta Margiel
Joanna Stelmaszak
Anna Rosik
Martyna Kowalska 

 

Zadania Biura ds. Rozwoju

1. Wyszukiwanie i rozpowszechnianie informacji o możliwościach pozyskiwania środków m.in. finansowych i rzeczowych, służących rozwojowi ŚMCEBI.
2. Nadzór i udział w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów związanych z działalnością i rozwojem Centrum.
3. Doradztwo w zakresie spraw dotyczących realizacji tych projektów.
4. Nadzór i udział w prowadzeniu analiz rynku pracy i zapotrzebowania na specjalistów z danej dziedziny w zakresie kształcenia w ŚMCEBI.
5. Organizowanie współpracy z szeroko rozumianym otoczeniem społeczno-gospodarczym, utrzymanie kontaktów z partnerami gospodarczymi, naukowymi, społecznymi Centrum, w tym w szczególności współpraca z samorządem terytorialnym Miasta Chorzowa.
6. Pozyskiwanie i budowanie trwałych kontaktów z partnerami do wspólnych przedsięwzięć oraz badań poprzez diagnozowanie i opracowywanie zakresów potencjalnej współpracy.
7. Wsparcie organizacyjnie procesu planowania strategicznego rozwoju ŚMCEBI.
8. Inicjowanie, nadzór i udział w działaniach promocyjno-informacyjnych ŚMCEBI.
9. Wsparcie działań, służących podnoszeniu jakości badań i dydaktyki ŚMCEBI.
10. Wzmacnianie pozycji Uniwersytetu w obszarze działalności dydaktycznej i naukowej.
11. Udział w działaniach, służących internacjonalizacji Centrum.

mgr Magdalena Hampel

Kierownik Biura ds. Rozwoju

magdalena.hampel(at)us.edu.pl

magda

dr Marta Margiel

Koordynator ds. kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym

marta.margiel(at)us.edu.pl

marta

mgr Joanna Stelmaszak

Koordynator ds. projektów

joanna.klekowska(at)us.edu.pl

asia

mgr Anna Rosik

Specjalista ds. administracyjno-organizacyjnych

anna.rosik(at)us.edu.pl

ania

footer