logo

Stoicie przed wyborem nie tylko kierunku studiów, ale i przed wyborem przyszłej drogi zawodowej. Pamiętajcie, że warto włożyć trochę wysiłku  w proces kształcenia, by potem znaleźć ciekawą i dobrze płatną pracę. Studia te, choć nie najłatwiejsze, dają studentom wiele satysfakcji, zwłaszcza w chwilach, gdy przekraczają próg laboratorium.

biofizyka2

Dlaczego Biofizyka? Bo są to studia nadzwyczaj ciekawe i interdyscyplinarne. Dla tych, którzy chcą przeżyć przygodę z fizyką, chemią, biologią i medycyną. Biologia, to nauka o materii ożywionej, o roślinach, zwierzętach i człowieku. Jednak dzisiejsza biologia to także biologia  molekularna, mikrobiologia oraz genetyka. Do opisu zachodzących w ich obrębie zjawisk potrzebna jest wiedza z chemii organicznej i biochemii. Procesy zachodzące w komórkach, ich rolę w organizmach żywych, prace narządów i zmysłów – to wszystko opisuje chemia i fizyka. Każdy biolog musi znać prawa fizyki i reakcje chemiczne, które sprawiają, że istnieje życie. Obecny rozwój nowoczesnej biologii stał się możliwym właśnie dzięki zrozumieniu procesów fizycznych i chemicznych zachodzących w materii ożywionej.  Absolwent kierunku biofizyka dzięki uzyskanej wiedzy będzie partnerem we współpracy z biologami, biochemikami i lekarzami.

Dlaczego Biofizyka w Chorzowie? Proponujemy nie tylko interesujący program studiów, ale także wspaniałe warunki studiowania. Wszystkie zajęcia odbywają się będą w jednym z najnowocześniejszych obiektów dydaktycznych naszego regionu, w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych zlokalizowanym w Chorzowie. Przygotowaliśmy wygodne, pięknie zaprojektowane, wyposażone w sprzęt audiowizualny sale wykładowe, pracownie komputerowe, pracownie fizyczne, chemiczne i biologiczne. W części naukowej Centrum czeka na studentów ponad 50 specjalistycznych pracowni wyposażonych w nowoczesną aparaturę badawczą najwyższej klasy. Centrum, na wzór europejskich kampusów, zlokalizowane jest w parku o pięknym drzewostanie, co sprzyja nie tylko nauce, ale także wypoczynkowi.

biofizyka 3

W jakie badania naukowe włączamy studentów? Najczęściej kandydatów interesują kierunki studiów modne i oblegane, takie jak chemia leków, farmacja i biotechnologia. Na kierunku biofizyka kształcimy studentów także i w tych dziedzinach. Istnieje ścisły związek pomiędzy badaniami naukowymi prowadzonymi przez nauczycieli akademickich, a procesem kształcenia. W Instytucie Fizyki i w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach bada się między innymi procesy otrzymywania i określania przydatności terapeutycznych leków przeciwnowotworowych czy cukrzycowych.

footer