logo

Katarzyna Balin

Tytuł i stopień naukowy: dr / PhD

Adres e-mail: katarzyna.balin@us.edu.pl

Pokój: E/-01/09

Zainteresowania badawcze: fizyka powierzchni, fizyka cienkich warstw, nanofizyka, techniki spektroskopowe (spektroskopia fotoelektronów, spektroskopia masowa), związki międzymetaliczne, izolatory topologiczne
Surface physics, thin films physics,  nanophysics, mass and photoelectron spectroscopy, intermetallic compounds, topological insulators

Najważniejsze publikacje:
Nanoscale 7(38), 2015; Morphology and local conductance of single crystalline Bi2Te3 thin films on mica; R. Rapacz, K. Balin, M. Wojtyniak, J. Szade
Physical Review B 92, 2015; Ultrafast light-induced Coherent Optical and Acoustic Phonons in few Quintuple Layers of Topological Insulators Bi2Te3; M. Weiss, K. Balin, R. Rapacz, A. Nowak, J. Szade, G. Vaudel, M. Lejman, P. Ruello
Journal of Catalysis 313 (1-8), 2014; Bimetallic nano-Pd/PdO/Cu system as a highly effective catalyst for the Sonogashira reaction; M. Korzec, P. Bartczak, A. Niemczyka, J. Szade, M. Kapkowski, P.Zenderowska, K. Balin, J. Lelątko, J. Polanski
Langmuir 30(17), 2014; Relevance of the poly(ethylene glycol) linkers in peptide surfaces for protease assays; R. Trzcinska , K. Balin , J. Kubacki , M. E. Marzec , R. Pedrys , J. Szade , J. Silberring , A. Dworak , B. Trzebicka
Journal of Applied Physics 113, 2013; Magnetic properties of Eu-Fe thin films; K Balin, A. Nowak, M.Wojtyniak, J. Szade, J. Korecki, M. Ślęzak, D.Wilgocka-Ślęzak, T. Giela, Z. Celinski

Prywatnie/zainteresowania: Literatura fantastycznonaukowa, kinematografia azjatycka
Science fiction literature, Asian cinematography

footer