logo

Anna Bajorek

Tytuł i stopień naukowy: dr

Adres e-mail: anna.bajorek@smcebi.edu.pl anna.bajorek@us.edu.pl

Pokój: H/0/8

Zainteresowania badawcze: nanotechnologia i nanomateriały magnetyczne, fotoemisja rentgenowska (XPS) i fluorescencja rentgenowska (XRF) w badaniach fizyki ciała stałego i w przemyśle.

Najważniejsze osiągnięcia: zespołowa nagroda Rektora III stopnia za osiągnięcia naukowe (2013), wyróżnienie w konkursie na „Lidera Umiędzynarodowienia UŚ” – nagroda za rozwijanie intensywnej, międzynarodowej współpracy studenckiej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii (2015)

Najważniejsze publikacje:
A. Chrobak, A. Bajorek, G. Chełkowska, G. Haneczok, M. Kwiecień, Magnetic properties and magnetocaloric effect of the Gd(Ni1-xFex)3 crystalline compound and powder, Phys. Status Solidi A 206 (2009) 731 – 737
A. Bajorek, A. Chrobak, G. Chełkowska, M. Kwiecień – Grudziecka, Magnetic properties and magnetocaloric effect in Gd(Ni1−xCox)3 intermetallic compounds, J. Alloys and Compd. 494 (2010) 22 -27
A. Bajorek, G. Chełkowska, A. Chrobak, Magnetic and transport properties of selected YbxGd1-xNi5 intermetallics, Intermetallics 32 (2013) 384 – 393
A. Bajorek, P. Skornia, K. Prusik, M. Wojtyniak, G. Chełkowska, Study of morphology and magnetic properties of the HoNi3 crystalline and ball – milled compound, Materials Characterization 101 (2015) 58 –70
A. Bajorek, K. Prusik, M. Wojtyniak, G. Chełkowska, Synthesis of nanostructured Ho(Ni0.5Fe0.5)3 compound via ball – milling
Materials Characterization 110 (2015) 145 – 159

Prywatnie/zainteresowania: kultura francuska i język francuski, podróże, literatura podróżnicza i biografie, fotografia, dziennikarstwo sportowe i PR

footer