logo

Nauczanie przez dociekanie i eksperymentowanie, czyli jak działają Kluby Młodych Odkrywców (KMO)  

Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego i Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych zapraszają nauczycieli przedmiotów ścisłych i przyrodniczych na konferencję naukowo-dydaktyczną:

Konferencja odbędzie się dnia 18 kwietnia 2018 roku w godzinach od 10:00 do 15:00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. Partnerem wydarzenia jest Centrum Nauki Kopernik – koordynator programu Klubu Młodego Odkrywcy w Polsce.

Celem spotkania będzie przybliżenie programu KMO nauczycielom z woj. śląskiego, prezentacja sieci klubów działających na naszym terenie, integracja środowiska oraz wymiana doświadczeń między nauczycielami. Uczestnicy konferencji będą mogli wziąć udział w wykładach dotyczących nauczania przez odkrywanie oraz warsztatach wykorzystujących założenia KMO tj. prowadzenia projektów badawczych czy umiejętności konstruktorskie oraz pokazujące możliwości współpracy np. w ramach programu ESERO.

Udział w konferencji jest bezpłatny, a uczestnicy otrzymają zaświadczenia udziału.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli:

 • JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
 • Dyrektor Instytutu Fizyki  prof.  dr hab. Jerzy Dajka
 • Dyrektor ŚMCEBI prof. zw. dr hab. Marian Paluch

Szczegóły:

 

Finał II Międzyszkolnego „Konkursu Fizycznego in English”

12 marca 2018 r. odbył się uroczysty Finał II Międzyszkolnego „Konkursu Fizycznego in English”, odbywający się pod patronatem Dyrektora Instytutu Fizyki. Podczas finału uczniowie zaprezentowali w języku angielskim wybrane przez siebie zjawisko fizyczne mające zastosowanie w medycynie.

Prace ocenili eksperci z poszczególnych dziedzin w składzie:

prof. Alicja Ratuszna reprezentująca Zakład Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

prof. dr hab. Jerzy Dajka -Dyrektor Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

prof. dr hab. Zbigniew Nawrat – Dyrektor Instytutu Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu,

dr hab. Adam Wojtaszek – Dyrektor Instytutu Języka Angielskiego Wydziału Filologicznego 

 

Szczegóły:

https://wankowicz.edu.pl/artykul/final-ii-miedzyszkolnego-konkursu-fizycznego-in-english

Święto Liczby Pi w ŚMCEBI

Serdecznie zapraszamy Państwa na tegoroczne XII Święto Liczby Pi – Dzień Otwarty Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii organizowany we współpracy z Instytutem Nauki o Materiałach

Otwieramy dla Państwa swoje laboratoria i pracownie!

 

Przygotowaliśmy bogaty program: wiele wykładów, a przede wszystkim warsztatów, dla uczniów zarówno szkół podstawowych jak
i średnich.

Zapraszamy  na:

·  50 WARSZTATÓW z fizyki, chemii, biofizyki, medycyny, informatyki, mechatroniki,

· 15 WYKŁADÓW,

·  zwiedzanie laboratoriów,

·   przylot BALONU Uniwersytetu Śląskiego z laboratorium ANTYSMOGOWYM

Szczegółowe informacje o  programie znajdują się już na stronie http://swietopi.pl/harmonogram.php
Zapisy na warsztaty http://swietopi.pl/zapisy.php

 

Rekrutacja uzupełniająca do programu stażowego – II tura

Uwaga studenci studiów I stopnia na kierunkach: 

 • inżynieria materiałowa (IV rok)
 • fizyka (III rok)
 • fizyka techniczna (III i IV rok)
 • matematyka (III rok)
 • informatyka stosowana (III i IV rok)

Do 5 do 19 marca 2018 r trwa II tura rekrutacji uzupełniającej na 4-miesięczne staże krajowe w  ramach projektu „Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii – SPRINT”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.  (więcej…)

Uwaga studenci!!!

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku rekrutacji uzupełniającej do projektu  Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii – SPRINT, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Osi Priorytetowej, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zakwalifikowało się kolejnych 7 osób. 

Lista osób zakwalifikowanych na staż w wyniku przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej: Lista_osob_zakwalifikowanych

Informacja dla stażystów programu SPRINT

Szanowni Państwo, 

uprzejmie prosimy studentów i studentki, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie  Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii – SPRINT o wypełnienie kwestionariusza zainteresowań zawodowych ( kwestionariusz_SPRINT. )

Wypełniony i podpisany dokument należy złożyć w biurze projektu SPRINT (SMCEBI, pok. P/1/14) lub przesłać mailem (skan podpisanego dokumentu) na adres sprint@smcebi.edu.pl

 

 

NOWE GRANTY NCN W SMCEBI

NCN przyznało kolejne granty w ramach swoich konkursów. 

Granty przyznano projektom w konkursie SONATA:

„W kierunku zrozumienia transportu wewnątrzkomórkowego: ujemna ruchliwość i anomalna dyfuzja”, kierownik projektu: dr Jakub Spiechowicz (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii), kwota finansowania: 824 000 zł.

„Opracowanie technologii wytwarzania oraz charakterystyka nieorganicznych materiałów kompozytowych i wielofunkcyjnych powłok złożonych na stopach NiTi”, kierownik projektu: dr Mateusz Dulski (Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach), kwota finansowania: 752 220 zł.

W konkursie SONATA BIS – „Zachowanie materiałów formujących stan szklisty w obecności silnego pola elektrycznego – dynamika w obszarze odpowiedzi nieliniowej i indukowane zewnętrznym polem elektrycznym zmiany w tendencji do krystalizacji” pod kierownictwem dr hab. Karoliny Adrjanowicz z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Kwota przyznanego dofinasowania to 1 982 200 zł.

Szczegółowe informacje: ncn.gov.pl

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA STAŻE!!!

Uwaga studenci studiów I stopnia na kierunkach: 

 • inżynieria materiałowa (IV rok)
 • fizyka (II i III rok)
 • fizyka techniczna (III i IV rok)
 • matematyka (II i III rok)
 • informatyka stosowana (III i IV rok)

Do 14 do 21 lutego 2018 r trwa rekrutacja uzupełniająca na 4-miesięczne staże krajowe w  ramach projektu „Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii – SPRINT”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. 

(więcej…)

footer