SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Dobre praktyki "Leading to Learn Together"

Zachęcamy do zapoznania się z dobrymi praktykami zawartymi w podręczniku "Leading to Learn Togheter". Celem głównym było LELETO jest opracowanie nowego podejścia jakościowego w zakresie rozwoju zawodowego nauczycieli w szkołachLiderem projektu była łotewska organizacja Rigas Izglibitas un informativi metodiskais centrs Ponadto w projekcie uczestniczą organizacje partnerskie z Wielkiej Brytanii (City Council Leeds), Litwy, Łotwy oraz Estonii (Uniwersytet w Tartu) oraz Fundacja EDU-RES. W ramach projektu promowaliśmy model współpracy pomiędzy uczelnią (SMCEBI) a szkołami - wymiany wiedzy pomiędzy pracownikami naukowo-dydaktycznymi i nauczycielami.

Podręcznik w wersji angielskiej dostępny: tutaj

Podręcznik w wersji polskiej dostępny: tutaj

 

W Centrum

Nauka

30 grantów naukowo-badawczych
10 zgłoszeń patentowych
1 wynalazek
8 patentów
4 wdrożenia

Edukacja

6 projektów edukacyjnych
11 kierunków studiów
2 kierunki z certyfikatem “Studia z Przyszłością"
860 komputerów dla studentów

Infrastruktura

27 laboratoriów
strefa sportu i rekreacji
18 ha powierzchni