SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Rekrutacja do projektu stażowego SPRINT

Uwaga studenci!!!

Od 17.12.2018 r. do 15.01.2019 r. trwa rekrutacja do programu stażowego w ramach projektu Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii - SPRINT.  Studentów ostatniego roku studiów I stopnia kierunków inżynieria materiałowa, matematyka,  informatyka stosowana,  fizyka,  fizyka medyczna,  fizyka techniczna zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami rekrutacji na stronie projektu: https://sprint.smcebi.edu.pl

W Centrum

Nauka

30 grantów naukowo-badawczych
10 zgłoszeń patentowych
1 wynalazek
8 patentów
4 wdrożenia

Edukacja

6 projektów edukacyjnych
11 kierunków studiów
2 kierunki z certyfikatem “Studia z Przyszłością"
860 komputerów dla studentów

Infrastruktura

27 laboratoriów
strefa sportu i rekreacji
18 ha powierzchni