SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Zakończenie rekrutacji uczniów do programu tutoringowego First Steps in Science

Do rekrutacji przystąpili zainteresowani uczniowie z całego województwa. Liczba chętnych znacznie przekroczyła pulę dostępnych miejsc. Ostatecznie do programu zakwalifikowanych zostało 20 uczniów. Osoby te zostaną poinformowane drogą mailową.

W Centrum

Nauka

30 grantów naukowo-badawczych
10 zgłoszeń patentowych
1 wynalazek
8 patentów
4 wdrożenia

Edukacja

6 projektów edukacyjnych
11 kierunków studiów
2 kierunki z certyfikatem “Studia z Przyszłością"
860 komputerów dla studentów

Infrastruktura

27 laboratoriów
strefa sportu i rekreacji
18 ha powierzchni