SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Konferencja inaugurująca program tutoringowy SMCEBI "First Steps in Science"

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką tutoringu na konferencję inaugurującą program tutoringowy "First Steps in Science". Konferencja odbędzie się 10 października od godz. 10.00 w SMCEBI.

Rejestracja odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy: tutaj

Szczegóły dotyczące realizowanego programu dostępne są tutaj

W Centrum

Nauka

30 grantów naukowo-badawczych
10 zgłoszeń patentowych
1 wynalazek
8 patentów
4 wdrożenia

Edukacja

6 projektów edukacyjnych
11 kierunków studiów
2 kierunki z certyfikatem “Studia z Przyszłością"
860 komputerów dla studentów

Infrastruktura

27 laboratoriów
strefa sportu i rekreacji
18 ha powierzchni