SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Nadanie tytułów Profesora Honorowego UŚ

W poniedziałek 1 października 2018 roku podczas uroczystej inauguracji 51. roku akademickiego, odbywającej się na Wydziale Nauk Społecznych będzie miało miejsce także nadanie tytułów Profesora Honorowego Uniwersytetu Śląskiego. Otrzymają go:  prof. zw. dr hab. Alicji Ratuszna, prof. zw. dr. hab. Roman Ger, a także prof. zw. dr. hab. Tadeusz Sławek

W Centrum

Nauka

30 grantów naukowo-badawczych
10 zgłoszeń patentowych
1 wynalazek
8 patentów
4 wdrożenia

Edukacja

6 projektów edukacyjnych
11 kierunków studiów
2 kierunki z certyfikatem “Studia z Przyszłością"
860 komputerów dla studentów

Infrastruktura

27 laboratoriów
strefa sportu i rekreacji
18 ha powierzchni