SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ

Serdecznie zapraszamy na Inaugurację roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ, która  odbędzie się w środę 3 października 2018 roku o godzinie 11.00. W uroczystości udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Wykład inauguracyjny pt. „Biomateriały inspirowane naturą” wygłosi dr hab. Bożena Łosiewicz.

W Centrum

Nauka

30 grantów naukowo-badawczych
10 zgłoszeń patentowych
1 wynalazek
8 patentów
4 wdrożenia

Edukacja

6 projektów edukacyjnych
11 kierunków studiów
2 kierunki z certyfikatem “Studia z Przyszłością"
860 komputerów dla studentów

Infrastruktura

27 laboratoriów
strefa sportu i rekreacji
18 ha powierzchni