SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

VII Ogólnopolska Konferencja dla Młodych Naukowców "Pomiędzy Naukami"

14.09 już po raz kolejny gościmy prelegentów ogólnopolskiej konferencji dla młodych naukowców. Szczególy na stronie konferencji:  http://www.pomiedzynaukami.us.edu.pl/

W Centrum

Nauka

30 grantów naukowo-badawczych
10 zgłoszeń patentowych
1 wynalazek
8 patentów
4 wdrożenia

Edukacja

6 projektów edukacyjnych
11 kierunków studiów
2 kierunki z certyfikatem “Studia z Przyszłością"
860 komputerów dla studentów

Infrastruktura

27 laboratoriów
strefa sportu i rekreacji
18 ha powierzchni