logo

Projekt „Leading to Learn Together”

Fundacja Edu-Res uzyskała wsparcie projektu „Leading to Learn Together” w ramach Partnerstw Strategicznych, Erasmus + oraz Rozwoju Innowacji. Projekt realizowany będzie w okresie 01.09.2016 – 30.11.2018. Liderem w projekcie jest łotewska organizacja Rigas Izglibitas un informativi metodiskais centrs, a pozostałymi partnerami: Ventspils Izgliitibas parvalde, Leeds City Council, Uniwersytet w Tartu oraz Utenos svietimos centras. Celem projektu jest wspieranie szkół w polepszaniu jakości uczenia, zwłaszcza w zakresie współpracy ze szkołami wyższymi.

logo-edures

Projekt SWAP

conference-374078_1920Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Uniwersytet Techniczny w Ostrawie otrzymały dofinansowanie w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu Silesian cross-border Workshop on Applied Physics (SWAP). SWAP ma na celu pokazanie młodym ludziom, że nauki ścisłe oraz inżynieria mają realny wpływ na podnoszenie jakości życia oraz ogromny, przyszłościowy potencjał, także w rozwoju gospodarczym krajów wyszehradzkich. Warsztaty zorganizowane na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie służyć będą prezentacji wyników badań (z nanotechnologii, fizyki nuklearnej, optyki i innych) oraz doświadczeń związanych z ich aplikacją. Program warsztatów, oprócz wykładów, obejmuje także zwiedzanie laboratoriów VSB, Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, planetarium w Ostrawie oraz czeskich firm, będących beneficjentem aplikacji badań naukowych. Spotkanie to będzie okazją także do nawiązania współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi oraz związanymi z gospodarką.

 

Spotkanie z Max Planck Gesellschaft

W najbliższy piątek, 29 lipca, odbędzie się spotkanie Biura ds. Doskonałości Naukowej Polskiej Akademii Nauk z przedstawicielami Max Planck Gesellschaft, które ma na celu omówienie możliwości wsparcia procesu aplikowania o granty European Research Council (ERC) przez uczonych z Polski. Jeśli jakiś element Państwa wniosku wymagałby oceny lub konsultacji z danym naukowcem, to prosilibyśmy uprzejmie o przekazanie stosownej informacji na adres marta.kotwica-grejciun(at)pan.pl.

Lista  projektów ERC dotychczas realizowanych przez Towarzystwo Maxa Plancka

Lista Panelistów oceniających konkursy w ubiegłych latach

Poznaj nasze kierunki: Inżyniera Materiałowa

logo-inomInżynieria Materiałowa jest interdyscyplinarną dziedziną nauki, która zajmuje się analizą wpływu struktury chemicznej i fizycznej materiałów na ich właściwości elektryczne, mechaniczne, optyczne, powierzchniowe, chemiczne, magnetyczne i termiczne a także rozmaite kombinacje tych właściwości. Inżynieria materiałowa obejmuje szereg nowoczesnych technik badawczych fizycznych i chemicznych przy pomocy, których można scharakteryzować zarówno strukturę jak i właściwości materiałów. Zadaniem tych technik jest badanie wpływu struktury na właściwości materiałów, zwłaszcza te, które są praktycznie stosowane w rozmaitych technologiach.

Opis kierunku znajdziecie Państwo na naszych stronach (Dydaktyka -> Kierunki studiów -> Inżynieria materiałowa). Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach informuje, że do 13 września otwarty jest drugi nabór na studia na kierunku Inżynieria Materiałowa (I stopień, I stopień w języku angielskim oraz II stopień).

Rekrutacja 2016/2017 – wrześniowy nabór

mathematics-1509559_1920Uniwersytet Śląski prowadzi nabór na studia I-go i II stopnia na rok akademicki 2016/2017 na kierunki:

STUDIA I-go stopnia (drugi nabór):
– Biofizyka
– Ekonofizyka
– Fizyka
– Fizyka medyczna
– Fizyka techczniczna
(Rejestracja na studia w systemie IRK od 2016-07-15 do 2016-09-13)

STUDIA II stopnia (nabór podstawowy):
– Biofizyka
– Ekonofizyka
– Fizyka
– Fizyka, specjalność: nanofizyka i materiały mezoskopowe – modelowanie i zastosowanie)
– MSc in Physics, specialisation: Theoretical Physics (studia w języku angielskim)
(Rejestracja na studia w systemie IRK od 2016-05-16 do 2016-09-15)

Informacje dla kandydatów: http://rekrutacja.us.edu.pl/, http://kandydat.us.edu.pl/
Internetowa rejestracja kandydatów: https://irk.us.edu.pl/

Szczegółowa lista kierunków i specjalności objętych pierwszym i drugim naborem dostępna jest na stronie internetowej: www.kandydat.us.edu.pl. Wykaz będzie na bieżąco aktualizowany.

Informacje udzielane są pod numerami telefonów: 32 359 18 10, 32 359 18 80, 32 359 17 70, 32 359 16 22 lub drogą elektroniczną – adres e-mail: rekrutacja@us.edu.pl.

Kandydaci, którzy mają pytania związane z rekrutacją, mogą również odwiedzić punkt informacyjny zlokalizowany w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, pokój nr 10) – czynny od godz. 7.30 do 15.30. Osoby, które mają problem z rejestracją w systemie IRK uzyskają na miejscu pomoc i przy wsparciu pracownika uczelni dokonają rejestracji na studia.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

D-Wave @ SMCEBI – Wykłady

D_Wave @ SMCEBI_logoTelewizja Internetowa Uniwersytetu Śląskiego przygotowała materiał video z konferencji D-Wave @ SMCEBI, która odbyła się 23 czerwca 2016 roku. Zapraszamy do obejrzenia siedmiu pełnych wykładów pracowników firmy D-Wave, konstruktora komputerów kwantowych, oraz pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Filmy dostępne są w zakładce Materiały Dydaktyczne oraz na kanale UŚ TV w serwisie You Tube.

footer