III Koncert Noworoczny

zaproszenie 2016Szanowni Państwo! Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. dr hab. Alicja Ratuszna oraz Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach, dr hab. Danuta Stróż serdecznie zapraszają pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na III Koncert Noworoczny z cyklu „Chorzów odczarowany…”, 22 stycznia 2016 roku o godzinie 19:00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. Wystąpią: Męski Zespół Wokalny „Calvi Cantores”, oraz Anna Ogińska, ks. dr hab. Paweł Sobierajski, Trio Akordeonowe „Symetrio”.

XLII Olimpiada Wiedzy Technicznej

Dnia 12 stycznia 2016 roku o godzinie 9.00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbędzie drugi etap XLII Olimpiady Wiedzy Technicznej. Jest to już trzecia edycja zawodów okręgowych organizowana w ŚMCEiBI pod przewodnictwem dr hab. Tomasza Goryczki – Dyrektora Instytutu Nauki o Materiałach pełniącego również rolę Przewodniczącego Śląskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej. W tegorocznej edycji weźmie udział 43 uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego. Wieloletnim Sekretarzem Śląskiego Komitetu Organizacyjnego jest Pan Janusz Polak.

Staże naukowe w USA

Szanowni Państwo! Ważna informacja dla studentów kierunków: biofizyka, fizyka medyczna i chemia (specjalność: chemia leków).
W tym roku, po raz pierwszy na naszej uczelni odbędzie się nabór studentów kierunków biofizyki i biologii na roczne staże w wybranych ośrodkach naukowych w USA. Osoby, które złożą wnioski aplikacyjne i przejdą pomyślnie procedurę konkursową, uzyskają prestiżowe stypendium Fulbrighta na pokrycie kosztów pobytu. Szczegóły znajdują się na stronie programu.
Studentów studiów II stopnia, zainteresowanych wyjazdem i spełniającymi podane wymagania, Dziekan Wydziału zaprasza na spotkanie informacyjne, jakie odbędzie się w SMCEBI, w Chorzowie (sala 13, I piętro), w dniu 14 stycznia (czwartek) o godz. 16.00.

Życzenia świąteczne

winter-5701_1280SMCEBI życzy Państwu dobrych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia! A w nadchodzącym roku 2016 – samych sukcesów (naukowych, dydaktycznych i nie tylko), pomyślności oraz spełnienia Państwa marzeń.

A poniżej kilka zdjęć z wigilijnego spotkania, które odbyło się w poniedziałek, 21 grudnia 2015 roku.

Warsztaty SMCEBI4school

W piątek, 18 grudnia 2015 roku, odbyły się warsztaty dla uczniów szkół średnich, zorganizowane przez Biuro ds. Rozwoju Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.

Odwiedzili nas uczniowie z IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach, IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica z Sosnowca oraz z I Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Tychach.

Wykład „Chaos w ekologii” otwierający warsztaty wygłosił dr hab. Marcin Kostur. Do obejrzenia prezentacji z wykładu zapraszamy na strony projektu iCSE. Warsztaty prowadzili dr Jolanta Sobera (robotyka) oraz dr Łukasz Machura (kodowanie), a także Agnieszka Dunaj i Małgorzata Chatys z Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego. W organizacji spotkania pomogło także Koło Naukowe Syntax Error – serdecznie dziękujemy!

Uczniom i nauczycielom serdecznie dziękujemy za odwiedziny w SMCEBI!

Uroczyste otwarcie CNS

W czwartek, 17 grudnia 2015 roku, Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. dr hab. Wiesław Banyś, dokonał uroczystego otwarcia Centrum Nauk Stosowanych – drugiej części Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. W uroczystości udział wzięły władze rektorskie, dziekani wydziałów, społeczność akademicka skupiona wokół ŚMCEBI oraz władze regionu i miasta.
Prof. dr hab. Jacek Szade oraz prof. dr hab. Wojciech Pisarski przywitali zebranych gości i zaprezentowali badawcze oraz dydaktyczne możliwości Centrum Nauk Stosowanych. W swoim przemówieniu Rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Wiesław Banyś, podkreślał konieczność rozbudowy chorzowskiego campusu. Dr hab. Marcin Kostur opowiadał o realizacji projektu, edukacji informatycznej oraz unikalności CNS w skali kraju. Prof. dr hab. Jerzy Zioło mówił o genezie projektu i podkreślał kluczową w jego realizacji rolę prof. dr hab. Alicji Ratusznej – Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii.
W trakcie uroczystości przemawiali także Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, Julian Stanaszek, dyrektor oddziału Katowice Mostostal oraz Kazimierz Karolczak – członek Zarządu Województwa Śląskiego.
Następnie prof. dr hab. Wiesław Banyś, Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Andrzej Kotala, prezydent miasta, oraz Jose Angel Andres Lopez, wiceprezes Zarządu Mostostal Warszawa S.A. dokonali uroczystego odsłonięcia tablicy informacyjnej.