RUSZA NOWY PROJEKT W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

RUSZA NOWY PROJEKT W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+


W ŚMCEBI rozpoczyna się realizacja nowego projektu realizowanego w ramach programu ERAMUS + „iCSE4school – Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową”. Uniwersytet Śląski w ramach I edycji konkursu organizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji otrzymał 263 000 euro dofinansowania na innowacyjne, edukacyjne przedsięwzięcie.

Polski

Kolejne edycje 3-miesięcznych staży krajowych oraz miesięcznych staży zagranicznych

Kolejne edycje 3-miesięcznych staży krajowych oraz miesięcznych staży zagranicznych

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w kolejnej edycji 3-miesięcznych staży krajowych oraz miesięcznych staży zagranicznych. Formularze zgłoszeniowe prosimy składać w Biurze Projektu Partnerstwo - Aktywizacja - Staże - PAS ( P/0/19 i P/0/20) w godzinach od 8.00 do 15.00 do dnia 19.11.2014 r.
Polski

Rozeznanie rynku w celu oszacowania ceny rynkowej usługi opieki merytorycznej nad stażystami w ramach projektu Partnerstwo - Aktywizacja - Staże - PAS

Rozeznanie rynku w celu oszacowania ceny rynkowej usługi opieki merytorycznej nad stażystami w ramach projektu Partnerstwo - Aktywizacja - Staże - PAS
Polski

Strony