ŚMCEBI - Śląski Harward!

Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach

7 października 2015 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach.
W swoim przemówieniu Pani Dziekan, dr hab., prof. UŚ Danuta Stróż, podsumowała ostatni rok akademicki, pełen sukcesów będących owocem pracy całej społeczności Wydziału. Ponad stu pracowników naukowych, doktoranci i studenci oraz pracownicy administracyjni przyczynili się do publikacji kilkuset artykułów w punktowanych czasopismach, zdobyciu

Undefined

Spotkanie Rady Programowej ŚMCEBI

6 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Rady Programowej Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, które poprowadził prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski, Prorektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ds. Finansów i Rozwoju.
W trakcie spotkania wprowadzono zmiany w Regulaminie ŚMCEBI dotyczące zaproszenia do udziału w posiedzeniach Rady kluczowych w regionie przedsiębiorców, rozważano także możliwość ściślejszej współpracy z firmami oraz możliwość prowadzenia

Undefined

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 w ŚMCEBI

5 października 2015 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016 Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uroczystość prowadziła Pani prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna.
Pani Profesor zwróciła uwagę na ogromne osiągnięcia całej społeczności Wydziału – pracowników naukowych i administracyjnych, doktorantów oraz studentów. Ich trud zaowocował wieloma punktowanymi publikacjami,

Undefined

Prawo

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Zarządzenie nr 122/2015
Z dnia 2015-07-31 Rektora UŚ w sprawie ustalenia Regulaminu użyczania przenośnego sprzętu komputerowego.

Zarządzenie nr 111/2015
Z dnia 2015-07-21 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

Undefined

Ogłoszenie o naborze specjalisty ds. rezultatów intelektualnych

W ramach projektu „Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową” realizowanego w Programie Erasmus +, akcja 2 Partnerstwa strategiczne poszukujemy specjalisty ds. wypracowania rezultatów intelektualnych na okres 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zadania do wykonania na w/w stanowisku obejmują:
1. wypracowanie rezultatów intelektualnych projektu w zakresie zadań Lidera Projektu  (zintegrowanych materiałów dydaktycznych oraz raportu "Metodyka integracji metod komputerowych  z nauczaniem przedmiotów ścisłych")
Undefined

Inauguracje Roku Akademickiego 2015/2016 w ŚMCEBI

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy na uroczyste Inauguracje Roku Akademickiego 2015/2016

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii: 5 października o godz. 10:00. Wykład inauguracyjny: prof. dr hab. Jacek Szade – „Synchrotron – potężne narzędzie badawcze już w Polsce”.

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach: 7 października o godz. 11:00. Wykład inauguracyjny: dr hab. inż. Robert Koprowski – „Endoskopia kapsułowa dziś i jutro”.

Serdecznie zapraszamy!
Undefined

Nagrody dla wybitnych uczonych, nauczycieli oraz popularyzatorów na Zjeździe Fizyków Polskich w Kielcach

Na zakończonym właśnie Zjeździe Fizyków Polskich w Kielcach przyznano tegoroczne nagrody dla wybitnych uczonych, nauczycieli oraz popularyzatorów, wśród których znalazło się dwóch fizyków z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego:

  1. Prof. dr hab. Marian Paluch otrzymał wyróżnienie naukowe PTF im. Wojciecha Rubinowicza za "Badania zjawisk relaksacyjnych w materii skondensowanej".
  2. Nagrodę PTF za rozprawę doktorską otrzymał dr Bartłomiej Gardas, za pracę "Riccati equation in studies of spin-boson systems"
Polski

Strony