logo

Nowa specjalność na kierunku Biofizyka.

zrzut-ekranu-2017-04-26-o-14-11-23
Od roku akademickiego 2017/2018
uruchomiona zostanie na kierunku Biofizyka (studia II stopnia) nowa specjalność „Optometria” Na studia te przyjmowani będą absolwenci studiów I stopnia takich kierunków jak: biofizyka, fizyka medyczna, biotechnologia i pokrewnych. Naszym celem jest wykształcenie specjalistów z dziedziny optometrii. W trakcie studiów studenci zdobędą niezbędną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje potrzebne do samodzielnego wykonywania zawodu optometrysty. Absolwenci tej specjalności uzyskają tytuł magistra Biofizyki, specjalność optometria. Obok bloku zajęć wspólnych dla kierunku Biofizyka, program specjalności przewiduje takie zajęcia jak: anatomia narządu wzroku, podstawy farmakologii i mikrobiologii, optyka geometryczna i fizyczna, optyka fizjologiczna, optyka okularowa, patofizjologia narządu wzroku, percepcja wzrokowa, badania refrakcji, procedury optometryczne, optometria geriatryczna, widzenie obuoczne i kontaktologia. W ramach wykładów specjalistycznych, do wyboru, studenci będą mieli możliwość zapoznania się z tematyką dotycząca soczewek wewnątrzgałkowych, pomocy wzrokowych, zastosowania laserów i nowoczesnej diagnostyki w okulistyce. Posiadamy bogato wyposażoną bazę pracowni specjalistycznych, co pozwoli na uzyskanie przez studentów praktycznych doświadczeń w przyszłej pracy zawodowej. W ramach studiów planowana jest również praktyka specjalistyczna. Nowa specjalność uruchamiana na II stopniu studiów na kierunku Biofizyka, powstaje w wyniku doświadczeń osiągniętych na prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytetu Śląskiego od 2015 roku studiach podyplomowych kwalifikacyjnych „Optometria”. Studia te cieszą się dużym uznaniem wśród słuchaczy, jak również doceniane są w środowisku akademickim. Studia te posiadają pozytywną opinię akredytacyjną Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki PTOiO, a ich program zgodny jest z wymaganiami do uzyskania Europejskiego Dyplomu Optometrysty przygotowany przez ECOO (European Council of Optometry and Optics). W kwietniu 2017 studia podyplomowe zostały wyróżnione certyfikatem „Studia z przyszłością” oraz certyfikatem nadzwyczajnym „Lider jakości” w II edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, organizowanego wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC. Znak Jakości „Studia z Przyszłością” otrzymują kierunki studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.

XIV Seminarium Katowicko-Krakowskie

zrzut-ekranu-2017-04-26-o-10-28-03W dniu 20 kwietnia 2017r.  już po raz 14-ty odbyło się Katowicko-Krakowskie seminarium poświęcone fizyce fazy skondensowanej. Tym razem fizycy z Zakładu Fizyki Ciała Stałego i Zakładu Biofizyki i Fizyki Molekularnej udali się do Krakowa, do nowo wybudowanego obiektu Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Przywitali nas gospodarze wydarzenia: prodziekan wydziału prof. dr hab. Krok, kierownik Zakładu Fizyki Ciała Stałego, prof. dr hab. Rafał Kozubski oraz były kierownik tegoż zakładu em. profesor Andrzej Szytuła.  Ze strony Zakładu Fizyki Ciała Stałego i Zakładu Biofizyki i Fizyki Molekularnej, w seminarium obok pracowników udział wzięli doktoranci i studenci ostatnich lat studiów. Program seminarium był bardzo atrakcyjny, dotyczył takich aspektów jak fizyka magnetyków, nanomateriałów, biofizyka  oraz powiązań fizyki z medycyną. Ze strony fizyków krakowskich obok pracowników i doktorantów z Uniwersytetu Jagiellońskiego udział wzięli pracownicy i doktoranci Instytutu Fizyki Jądrowej i AGH. Po wystąpieniach naukowych i sesji posterowej, grupa katowicka zwiedzała wybrane, nowoczesne pracownie naukowe i dydaktyczne, wzięła udział w wykładzie Polskiego Towarzystwa Fizycznego, który wygłosił prof. dr hab. Andrzej Ślebarski. Po całodziennych obradach uczestnicy konferencji wzięli udział w pikniku integracyjnym.

Studia z przyszłością

logo

13 kwietnia 2017 roku na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatów Akredytacyjnych, przyznanych w II edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, organizowanego wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC. Celem Programu „Studia z Przyszłością” jest promocja kierunków studiów, które wyróżniają się na rynku jako najbardziej innowacyjne i oryginalne pod względem treści nauczania, stosowanych metod dydaktycznych czy metod ewaluacji efektów kształcenia. Certyfikat „Studia z Przyszłością” w II edycji Programu otrzymały kierunki i specjalności studiów, które uzyskały najwyższe wyniki w ramach wszystkich wskazanych tu kryteriów. Współczesny rynek pracy wymaga od absolwentów studiów coraz większej elastyczności. To z kolei determinuje potrzebę dużej kreatywności po stronie szkół wyższych. 

Z województwa śląskiego docenionych zostało dziesięć programów edukacyjnych, dwa z nich realizowane są na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie:

 

Zapraszamy do pełnej fotorelacji z Gali Finałowej Programu, natomiast pełna lista kierunków studiów i specjalności wyróżnionych w tegorocznej edycji konkursu i programu „Studia z Przyszłością” dostępna jest na stronie: studiazprzyszloscia.pl.

Badania dr Anny Bajorek wyróżnione przez kanadyjski portal Advances In Engineering

advances-in-engineering-logo

Artykuł Evolution of morphology and magnetism of Ho(Fe0.5Co0.5)3 intermetallic nanopowders synthesized by HEBM opublikowany w czasopiśmie Intermetallics 76 (2016) 56-69) autorstwa dr Anny Bajorek z Zakładu Fizyki Ciała Stałego został wyróżniony przez kanadyjski portal Advances In Engineering otrzymując status Key Scientific Article. Współautorami pracy są dr Krystian Prusik z Instytutu Nauki o Materiałach oraz dr Marcin Wojtyniak i prof. dr hab. Grażyna Chełkowska z Zakładu Fizyki Ciała Stałego. 

Advances In Engineering jest źródłem informacji m.in. z zakresu fizyki stosowanej, nanotechnologii oraz inżynierii materiałowej. Jednym z założeń portalu jest szybkie rozpowszechniane wyników badań naukowych na świecie podkreślając ich znaczenie dla rozwijania wiedzy naukowej i innowacyjnych technologii. Dr Anna Bajorek od kilku lat zajmuje się otrzymywaniem nanomateriałów zawierających pierwiastki ziem rzadkich (R) i metale przejściowe (T) z odpowiadających im międzymetalicznych związków objętościowych wykorzystując metodę wysokoenergetycznego rozdrabniania (HEBM – High Energy Ball – Milling). Metoda HEBM jest znana od wielu lat i z powodzeniem stosowana zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i na skalę przemysłową. Jednakże modyfikacja tej metody zaproponowana i rozwijana przez dr Bajorek pozwala na otrzymywane nanomateriałów – nanoproszków praktycznie bez straty materiału wejściowego, co na etapie badań podstawowych ma ogromne znaczenie. Dr Anna Bajorek prowadząc badania podstawowe dla grupy związków RT3 wykazała, że modyfikacja metody HEBM może być z powodzeniem stosowana w syntezie nanomateriałów zapewniając otrzymywanie wysokiej jakości magnetycznych nanoproszków międzymetalicznych o budowie płatkowej. W syntezie i badaniach tak otrzymanych nanomateriałów prowadzonych systematycznie od 2013 roku uczestniczą studenci studiów polsko – francuskich z nanofizyki z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Université du Maine (Francja) a także stażyści z l’école d’ingénieurs du Cesi z Mont Saint Aignan – Rouen (Francja).

anna-bajorek

Nowy Przystanek przy SMCEBI

 

Od 1 kwietnia autobus linii 870  kursujący między Gliwicami a Katowicami zatrzymuje się  na nowym, dodatkowym przystanku.

W kierunku Gliwic- „Chorzów Nomiarki”, który zlokalizowany jest niedaleko Kampusu Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.

W kierunku Katowic –Świętochłowice Żołnierska.

Teraz podróż autobusem do Katowic  trwa 15 minut. Nowe przystanki ułatwią przemieszczanie się w tym kierunku mieszkańcom miasta oraz naszym studentom.

Przypominamy, że autobus linii 840 kursuje bez zmian, a jego przystanek zlokalizowany jest przy ulicy: 75 Pułku Piechoty. 

Warsztaty iCSE4school

icse4school_transparent_logo_200px

iCSE, czyli innovative Computing in Science Education, to szeroka koncepcja edukacyjna, która ma na celu systemowe włączenie narzędzi komputerowych do nauczania przedmiotów ścisłych. Jej zadaniem jest uzupełnienie procesu dydaktycznego o perspektywę obliczeniową. Realizacja projektu opiera się na wykorzystaniu SageMath (to system algebry komputerowej dostępny na licencji free open source) oraz języku programowania Python

W miniony wtorek, 11 kwietnia 2017r. o godzinie 13:00 w  Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbyły się warsztaty zorganizowane dla nauczycieli zainteresowanych komputerowymi metodami w dydaktyce. Szkolenia w ramach ICSE4school, promujące nowoczesne rozwiązania dydaktyczne „Komputer w nauczaniu przedmiotów ścisłych”  poprowadził  pomysłodawca projektu dr hab. Marcin Kostur.

 

Zapraszamy na nasz kanał  YouTub – Fundacja Edu-Res ,gdzie możecie posłuchać o wykorzystaniu komputerów na lekcjach przedmiotów ścisłych. 

Życzenia Świąteczne

wesolych-swia%cc%a8t-wielkiej-nocy-3

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzę Państwu- Pracownikom, Studentom i Absolwentom Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych – wiele radości, życzliwości, zdrowia i spokoju. Życzę żeby towarzyszyły Państwu miłość, przyjaźń, wzajemne zrozumienie i prawdziwie świąteczny, wiosenny nastrój, dający siłę do pokonywania trudności oraz pozwalające z optymizmem i ufnością patrzeć w przyszłość. 

Życzy Dyrektor Smcebi

prof. dr hab. Marian Paluch 

Nowy konkurs sieci M-ERA.NET

narodowe-centrum-nauki

 

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią M-ERA.NET 2 zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej.

Konkurs obejmuje następujące tematy:

  • Integrated computational materials engineering (ICME)
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces
  • High performance composites
  • Multifunctional materials
  • New strategies for advanced material-based technologies in health applications
  • Materials for additive manufacturing

Termin składania wniosków skróconych, tzw. pre-proposals upływa 13 czerwca 2017 r. o godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego.

O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie.

Kraje uczestniczące w konkursie:

Austria, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Holandia, Hiszpania, Islandia (udział niepotwierdzony), Izrael, Korea, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Republika Południowej Afryki, Rosja, Republika Południowej Afryki, Rumunia (udział niepotwierdzony), Słowacja, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Węgry, Włochy

Do sieci M-ERA należy zarówno Narodowe Centrum Nauki, jak i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych (TRL 1-4). Udział partnera przemysłowego z Polski nie jest wymagany.

Do NCBR mogą być składane wnioski, które zaczynają się od TRL 3-6, a kończą na TRL 5-8. Wymagane jest uczestnictwo polskiego partnera przemysłowego.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz dokumentacja konkursowa dostępna na stronie Narodowego Centrum Nauki

II Dzień Akademicki w Będzinie

5 kwietnia 2017 rstudy-1968077_1280. od godziny 10.00. odbył się  II Dzień Akademicki organizowany w Liceum Ogólnokształcącym nr I im. M. Kopernika w Będzinie.  W tym ważnym dla społeczności szkolnej dniu gośćmi byli przedstawiciele wyższych uczelni naszego regionu z ciekawymi wykładami i zajęciami warsztatowymi.

 

 

Przedstawicielami Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych byli studenci oraz doktoranci kierunków: Informatyka Stosowana oraz Fizyka Medyczna.

20170405_11264817911055_1384342674922577_618224328_n17911046_1384342678255910_1030085167_n

Śląsk pionierem.

Śląscy naukowcy opracowali antybakteryjny materiał stosowany w druku przestrzennym. Za pomocą drukarek 3D można z niegoimg_3551 tworzyć m.in. aparaturę medyczną lub implanty, na których nie dojdzie do rozwoju bakterii. Wynalazek od niedawna jest komercjalizowany. Twórcami tego patentowego rozwiązania są naukowcy z Instytutu Nauki o Materiałach oraz Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego, a także z Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Jak mówi dr Andrzej Swinarew z Instytutu Nauki o Materiałach „Myślę, że jest to przyszłość medycyny regeneracyjnej – prototypowane implanty robione na miarę danego pacjenta (…), który dostaje implant, ortezę zewnętrzną, stabilizator, dokładnie przygotowany pod jego wymiary fizyczne”.
 
Polska Agencja Prasowa opisała bardzo szczegółowo tworzywo, które może być wykorzystywane w takich dziedzinach jak technika lotnicza, elektronika, technika medyczna, budowa maszyn i przemysł samochodowy czy prototypowanie. Gratulujemy i zapraszamy do lektury.  
W poniedziałek 3 kwietnia o godzinie 17:00, zapraszamy natomiast przed telewizory. Telewizja TVP1 w programie informacyjnym Teleexpress, odwiedziła Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.  
footer