3-miesięczne staże krajowe oraz miesięczne zagraniczne w ramach projektu Partnerstwo - Aktywizacja - Staże - PAS

Serdecznie zapraszamy do udziału w 3-miesięcznych stażach krajowych oraz miesięcznych stażach zagranicznych w ramach projektu Partnerstwo - Aktywizacja - Staże - PAS. *

Formularze zgłoszeniowe można składać codziennie w pokoju P/0/19 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji I Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, ul. 75 Pułku Piechoty 1A do dnia 20.01.2015 r. Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 349 76 59 oraz w Biurze Projektu PAS (P/0/19).

  Polski

  "Ultrafast phenomena in condensed matter"

  We kindly invite You for a lecture "Ultrafast phenomena in condensed matter" given by Prof. Pascal Ruello from Institut of Molecules and Materials, UMR 6283 CNRS, University of Le Mans, FRANCE in the frame of project "PWP Nanophysics Informatics Partnership PIN"*

  The aim of this course is to introduce the physics of ultrafast phenomena in condensed matter. In particular, this lecturewill focus on the fundamental physics of electrons and phonons photoinduced dynamics. Some applications related to nanostructures probing will be also presented.

  Angielski

  Strony