"Ultrafast phenomena in condensed matter"

We kindly invite You for a lecture "Ultrafast phenomena in condensed matter" given by Prof. Pascal Ruello from Institut of Molecules and Materials, UMR 6283 CNRS, University of Le Mans, FRANCE in the frame of project "PWP Nanophysics Informatics Partnership PIN"* The aim of this course is to introduce the physics of ultrafast phenomena in condensed matter. In particular, this lecturewill focus on the fundamental physics of electrons and phonons photoinduced dynamics. Some applications related to nanostructures probing will be also presented.
Angielski

RUSZA NOWY PROJEKT W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

RUSZA NOWY PROJEKT W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+


W ŚMCEBI rozpoczyna się realizacja nowego projektu realizowanego w ramach programu ERAMUS + „iCSE4school – Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową”. Uniwersytet Śląski w ramach I edycji konkursu organizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji otrzymał 263 000 euro dofinansowania na innowacyjne, edukacyjne przedsięwzięcie.

Polski

Kolejne edycje 3-miesięcznych staży krajowych oraz miesięcznych staży zagranicznych

Kolejne edycje 3-miesięcznych staży krajowych oraz miesięcznych staży zagranicznych

Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w kolejnej edycji 3-miesięcznych staży krajowych oraz miesięcznych staży zagranicznych. Formularze zgłoszeniowe prosimy składać w Biurze Projektu Partnerstwo - Aktywizacja - Staże - PAS ( P/0/19 i P/0/20) w godzinach od 8.00 do 15.00 do dnia 19.11.2014 r.
Polski

Rozeznanie rynku w celu oszacowania ceny rynkowej usługi opieki merytorycznej nad stażystami w ramach projektu Partnerstwo - Aktywizacja - Staże - PAS

Rozeznanie rynku w celu oszacowania ceny rynkowej usługi opieki merytorycznej nad stażystami w ramach projektu Partnerstwo - Aktywizacja - Staże - PAS
Polski

Strony