logo

Warsztaty Olympus Polska

logo-olimpus
Uprzejmie zapraszamy w imieniu firmy Olympus Polska na warsztaty pt.: „Oprogramowanie Olympus CellSens Dimension – możliwości i praktyczne zastosowanie w badaniach mikroskopowych”.

 

Warsztaty odbędą się w dniach 19 i 20 stycznia 2017 roku.

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych
ul. 75 Pułku Piechoty 1A
41-500 Chorzów
pok. A/-1/9 i 10

Plan Warsztatów:
Warsztaty będą składać się z interaktywnej prezentacji możliwości
oprogramowania CellSens. Każdy z Uczestników będzie miał do dyspozycji
stanowisko komputerowe z zainstalowanym oprogramowaniem, co zapewni
aktywny udział w warsztatach. Prezentacja zostanie przeprowadzona z
wykorzystaniem flagowego modelu zmotoryzowanego mikroskopu odwróconego
Olympus IX83, wyposażonego w najnowszą kamerę Olympus DP74.

Szczegółowy plan 

19 stycznia (czwartek):

10.00 – 12.00 – grupa I

13.00 – 15.00 – grupa II

20 stycznia (piątek):

10.00 – 12.00 – grupa III

13.00 – 15.00 – grupa IV

Uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach za pośrednictwem poczty elektronicznej z podaniem preferowanej grupy. W każdej grupie dysponujemy pięcioma stanowiskami komputerowymi.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: maciej.stafinski@olympus-europa.com 

Liczba miejsc ograniczona!

Warsztaty z programowania

day-4

 

„Zaprogramuj z nami swoje ferie w Pythonie” to 5 dni a w tym 30 godzin pod okiem wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej kierunku Informatyka Stosowana. Z przyjemnością informujemy wszystkich miłośników świata komputerów, którzy kreatywnie planują wykorzystać swój czas podczas ferii zimowych – mamy jeszcze kilka wolnych miejsc! 

 • Tematy prowadzonych warsztatów,
 • korzyści z uczestnictwa,
 • informacje logistyczne znajdziecie          

      Znajdziecie na naszej stronie – zakładka FERIE z SMCEBI

Zapisz się już teraz! (email: fundacja@edures.edu.pl)

Zadzwoń! 532 253 736 

Nie zwlekaj -ilość miejsc ograniczona.

Pamiętaj, że zdobyta wiedza to inwestycja w Twoją przyszłość!

43 Olimpiada Wiedzy Technicznej

make-things-happen-211 stycznia 2017 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (aula P/0/05), odbędą się zawody II stopnia (okręgowe) w Olimpiadzie Wiedzy TechnicznejW tegorocznej edycji weźmie udział 42 uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego, którzy będą rozwiązywać zadania tematycznie powiązane z techniką w szczególności obejmą zagadnienia z mechaniki, elektrotechniki, elektroniki czy budownictwa. Komitetowi organizacyjnemu przewodniczy dr hab. Tomasz Goryczka z Instytutu Nauki o Materiałach oraz Janusz Polak – wieloletni sekretarz Śląskiego Komitetu Organizacyjnego. Olimpiada Wiedzy Technicznej została po raz pierwszy rozegrana w 1974 roku na podstawie Zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 10 sierpnia 1974 roku. Organizatorem Olimpiady jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT z siedzibą w Warszawiea wspierana przez Naczelną    Organizację Techniczną FSNT oraz Chorągiew Śląską ZHP.

 • Celem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest m.in.:

  • stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa,
  • budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania techniką,
  • rozwijanie predyspozycji technicznych ucznia,
  • rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw społecznych uczniów,
  • rozwijanie i kształtowanie umiejętności samokształcenia, potrzebnej do zdobycia przez ucznia wymaganych w określonym zawodzie umiejętności i uzyskania odpowiednich kompetencji,
  • podnoszenie kompetencji nauczycieli pracujących z młodzieżą szczególnie uzdolnioną,
  • współdziałanie, w procesie kształcenia i wychowania młodzieży, nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z nauczycielami akademickimi z wiodących, krajowych uczelni technicznych.                                                         

Spotkanie informacyjne programu CRC

                                                                              crc-fb                    

Interesujesz się informatyką? Chcesz zdobyć wiedzę od najlepszych specjalistów z branży? Biuro Karier organizuje spotkanie informacyjne dot. programu CRC (Corporate Readiness Certificate), które 12 stycznia br. odbędzie się w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w godzinach 13:00 – 14:00 – aula P/0/01.

 

Program CRC to bezpłatny, prestiżowy program z obszaru IT  dla studentów organizowany wspólnie przez IBM oraz ING Services Polska. Podczas spotkania zainteresowani tematyką informatyczną uzyskają informacje o programie oraz procesie rekrutacji. 

crc-1-plakat-1Więcej informacji na stronach:

Rekrutacja na rok akademicki 2016/2017

rekrutacja

Szanowni Państwo!

Uniwersytet Śląski prowadzi nabór na stacjonarne studia II stopnia na letni semestr roku akademickiego 2016/2017. 

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii                09.01.2017 – 11.02.2017 dla kierunków:              

Fizyka medyczna – studia II stopnia stacjonarne,

 Fizyka techniczna – studia II stopnia stacjonarne,

 Chemia, specjalność: chemia budowlana – studia II stopnia stacjonarne. 

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach         9.01.2017-13.02.2017 dla kierunku:

Inżynieria materiałowa – studia II stopnia stacjonarne,

Inżynieria materiałowa- Materials science and engineering – studia II stopnia stacjonarne, prowadzone w języku angielskim.

Informacje dla kandydatów:

rekrutacja.us.edu.pl
Internetowa rejestracja kandydatów:
irk.us.edu.pl

 

Copernicus Center @ SMCEBI – filmowy zapis konferencji

   untitled-design-5Serdecznie zapraszamy do obejrzenia na naszym kanale YouTube zapisu konferencji Copernicus Center @ SMCEBI, która odbyła się w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie w dniach 16-17 listopada. Podczas dwudniowego forum filozoficzno-fizycznego gościliśmy ekspertów  z Copernicus Center oraz Uniwersytetu Śląskiego. Dwanaście prezentacji tematycznych dotyczyło m.in. gier kwantowych, współczesnej kosmologii, metafizyki matematycznej czy koncepcji arystotelesowskich w kontekście problemów fizyki kwantowej. Temat „Człowiek we Wszechświecie Kopernika” przedstawił gość specjalny konferencji ks. prof. zw. dr hab. Michał Heller – wybitny kosmolog, filozof i teolog, doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego.

 

 

 

Wynalazek badaczy z Uniwersytetu Śląskiego

patent

Serdecznie gratulujemy sukcesu badawczego, naukowcom  z Uniwersytetu Śląskiego, którzy zaproponowali rozwiązanie polegające na zastosowaniu mieszaniny tiosemikarbazonu 2-karbaldehydu-3-aminopirydyny z fotouczulaczem do wytwarzania kompozycji farmaceutycznej przeznaczonej do stosowania w przeciwnowotworowej terapii fotodynamicznej.

Twórcami wynalazku są pracownicy Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii: dr Anna Mrozek-Wilczkiewicz, prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna, dr hab. Robert Musioł, prof. zw. dr hab. inż. Jarosław Polański. Innowacja zgłoszona została do ochrony w styczniu 2014 roku pod nr P.406970, a w grudniu 2016 roku Urząd Patentowy RP wydał decyzję o udzieleniu patentu. Mieszanina tiosemikarbazonu 2-karbaldehydu-3-aminopirydyny oraz fotouczulacza jest czynnikiem aktywnym kompozycji farmaceutycznej wykazującym efekt synergiczny i zwiększoną efektywność przeciwnowotworowej terapii fotodynamicznej.

Mieszanina dwóch substancji przeciwnowotworowych o różnych mechanizmach działania skutkuje wysoką aktywnością wynikającą ze współdziałania leków. Tiosemikarbazon 2-karbaldehydu-3-aminopirydyny jest chelatorem żelaza powodującym wychwyt tego mikroelementu z komórek, co wzmaga skuteczność stosowania fotouczulacza. Z przeprowadzonych badań wynika, że wysoką 95% skuteczność mieszaniny względem komórek nowotworu jelita grubego HCT-116 uzyskuje się przy dawce chelatora ośmiokrotnie niższej niż przy zastosowaniu monoterapii.

Wyniki konkursu Opus 11

logo-ncn

 

14 października 2016 roku Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło wyniki konkursów OPUS 11, SONATA 11, PRELUDIUM 11 i POLONEZ 2, w których polscy naukowcy ubiegali się o finansowanie swoich projektów badawczych. Wśród wniosków zakwalifikowanych do finansowania w grupie nauk ścisłych i technicznych (ST) znalazły się projekty badawcze naukowców z Uniwersytetu Śląskiego.

W ramach konkursu Opus 11 (projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów) pozytywnie zaopiniowano następujące wnioski:

Prof. dr hab. Jacek Szade, Kierownik Zakładu Fizyki Ciała Stałego (Instytut Fizyki, ŚMCEBI, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii), otrzymał środki finansowe na realizację projektu:  „Kompleksowa fizyko-chemiczna charakteryzacja oraz badanie unikalnych zjawisk, występujących na złączach izolatora topologicznego z metalem, wytworzonych w postaci wielowarstwowych heterostruktur technikπą termicznego osadzania par”. Wartość pozyskanych środków 1 194 091 zł.

Prof. zw. dr hab. Krystian Roleder, Kierownik Zakładu Fizyki Ferroelektryków (Instytut Fizyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii), pozyskał środki na badania „Współistnienie i niestabilność dalekozasięgowych oddziaływań w ferro-. antyferro- i multiferroikach o strukturze perowskitu ABO3”. Wysokość przyznanego finansowania 881 938 zł.

Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Krompiec, Kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej, Mataloorganicznej i Katalizy (Instytut Chemii, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii) pozyskał środki na realizację projektu „Cykloaddycja Dielsa-Aldera pod wysokim ciśnieniem: nowe reakcje, nowe zastosowania.” Wartość przyznanych środków 790 900 zł.

Dr hab. Dariusz Chrobak, z Zakładu Badań Strukturalnych (Instytut Nauki o Materiałach, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach), pozyskał środki na realizację projektu: „Badanie procesów inicjujących odkształcenie plastyczne fosforku indu.” Wartość pozyskanych środków 280 910 zł.

Listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach rozstrzygniętych 14 listopada 2016 roku znajdują się na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Zachęcamy również do zapoznania się z harmonogramem aktualnych konkursów NCN.

footer