SMCEBI

Trzy granty NCN dla Mat-Fiz-Chemu!

ncn-logoW ostatnim konkursie grantowym Narodowego Centrum Nauki pracownicy Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zdobyli aż trzy granty w panelu OPUS: „Procesy transportu energii w układach kwantowych sprzężonych z termostatami” – prof. dr hab. Jerzy Łuczka (472 800 zł), „Implikacje rozmyte i ich wpływ na różnorodne metody wykorzystywane w systemach inteligentnych” – dr hab. Michał Krzysztof Baczyński (275 628 zł), „Oddziaływania magnetyczne w kompozytach zawierających fazy o ultra-wysokiej koercji” – dr hab. inż. Artur Chrobak (403 000 zł). Serdecznie gratulujemy!

Sukces Grupy Twórczej Quark

02Młodzież tworząca Grupę Twórczą Quark reprezentowała Polskę na Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców ICYS 2016, która odbyła się w Cluj-Napoca w Rumunii w dniach od 16-23 kwietnia 2016. Grupa rozwija zainteresowania i stymuluje uzdolnienia, chcąc zainteresować młodzież fizyką. Aktualnie grupa obchodzi 40-lecie. Autorką i pomysłodawczynią Grupy jest fizyk Urszula Woźnikowska-Bezak. W Konferencji ICYS 2016 wzięło udział łącznie ponad 220 uczestników, opiekunów i obserwatorów z 27 państw.

Wszyscy uczestnicy są laureatami Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców – zawodów w języku polskim i angielskim organizowanych przez Pracownię Fizyki Pałacu Młodzieży w Katowicach. Podziękowania za współpracę z Grupą Twórcza Quark należy złożyć prof. zw. dr hab. Alicji Ratusznej, prof. dr hab. Władysławowi Borgiełowi, prof. dr hab. Maciejowi Maśce z Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Annie Pazdur, prof. dr hab. inż. Andrzejowi Bluszczowi, dr Joachimowi Gmyrkowi z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, prof. dr hab. inż. Andrzejowi Ziębie z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie oraz prof. dr hab. Maciejowi Kolwasowi z Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz wielu nauczycielom.

Lista laureatów: ZŁOTY MEDAL – kategoria FIZYKA: Karol Białas (II Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Górniczej) – „Kołowo pobudzane wahadło”; SREBRNY MEDAL – kategoria FIZYKA: Przemysław Słota (I Liceum Ogólnokształcące w Bytomiu) – „Metoda Van der Pauw”; 2 SREBRNE MEDALE – kategoria FIZYKA a EKOLOGIA:Aleksandra Gołębiowska (I Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Górniczej) – „Czujniki światłowodowe i fotoakustyczne w monitoringu środowiska” oraz Igor Wasilewski (I Liceum Ogólnokształcące w Katowicach) – „Jak żonglowanie wpływa na wydajnośd pamięci krótkotrwałej?”; BRĄZOWY MEDAL – kategoria FIZYKA a EKOLOGIA: Dominik Romanów (Liceum Ogólnokształcące w Knurowie) – „Urządzenie, które w oparciu o efekt piezoelektryczny wytwarza energię elektryczną z hałasu”; FINALISTA – kategoria FIZYKA: Dawid Lipski (IV Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach) – „Doświadczenie Heinricha Rubensa w modelu 3D”.

Nocne Powtórki Maturalne w SMCEBI

nocne powtorki maturalneZapraszamy na Nocne Powtórki Maturalne! Już 26 kwietnia w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie Uniwersytet Śląski Maturzystów organizuje repetytoria z matematyki, biologii i chemii. Spotkania odbędą się:

26.04 w godzinach 19:45 do 23:00

oraz 29.04 w godzinach od 16:00 do 23:00 w auli P/0/05.

Więcej informacji na stronie Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów.

ZHP w SMCEBI

We wtorek 12.04.2016 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych odbyła się narada połączona ze szkoleniem Liderów Chorągwi Śląskiej Związku Harcerstwa Polskiego współorganizowana przez Instytut Nauki o Materiałach. Spotkanie rozpoczęło się zwiedzaniem laboratoriów oraz sal wykładowych Instytutu. W szkoleniu wzięło udział około 100 przedstawicieli Śląskiej Chorągwi ZHP. Poniżej kilka zdjęć ze spotkania.