logo

Nauczanie przez dociekanie i eksperymentowanie, czyli jak działają Kluby Młodych Odkrywców (KMO)  

Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego i Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych zapraszają nauczycieli przedmiotów ścisłych i przyrodniczych na konferencję naukowo-dydaktyczną:

Konferencja odbędzie się dnia 18 kwietnia 2018 roku w godzinach od 10:00 do 15:00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. Partnerem wydarzenia jest Centrum Nauki Kopernik – koordynator programu Klubu Młodego Odkrywcy w Polsce.

Celem spotkania będzie przybliżenie programu KMO nauczycielom z woj. śląskiego, prezentacja sieci klubów działających na naszym terenie, integracja środowiska oraz wymiana doświadczeń między nauczycielami. Uczestnicy konferencji będą mogli wziąć udział w wykładach dotyczących nauczania przez odkrywanie oraz warsztatach wykorzystujących założenia KMO tj. prowadzenia projektów badawczych czy umiejętności konstruktorskie oraz pokazujące możliwości współpracy np. w ramach programu ESERO.

Udział w konferencji jest bezpłatny, a uczestnicy otrzymają zaświadczenia udziału.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli:

  • JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
  • Dyrektor Instytutu Fizyki  prof.  dr hab. Jerzy Dajka
  • Dyrektor ŚMCEBI prof. zw. dr hab. Marian Paluch

Szczegóły:

 

Finał II Międzyszkolnego „Konkursu Fizycznego in English”

12 marca 2018 r. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza odbył się uroczysty Finał II Międzyszkolnego „Konkursu Fizycznego in English”, którego pomysłodawcą i organizatorem była Pani Marta Skwarek – absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Patronat nad konkursem objął Dyrektor Instytutu Fizyki. Podczas finału uczniowie zaprezentowali w języku angielskim wybrane przez siebie zjawisko fizyczne mające zastosowanie w medycynie.

Prace ocenili eksperci z poszczególnych dziedzin w składzie:

prof. Alicja Ratuszna reprezentująca Zakład Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

prof. dr hab. Jerzy Dajka -Dyrektor Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

prof. dr hab. Zbigniew Nawrat – Dyrektor Instytutu Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu,

dr hab. Adam Wojtaszek – Dyrektor Instytutu Języka Angielskiego Wydziału Filologicznego 

 

Szczegóły:

https://wankowicz.edu.pl/artykul/final-ii-miedzyszkolnego-konkursu-fizycznego-in-english

Święto Liczby Pi w ŚMCEBI

Serdecznie zapraszamy Państwa na tegoroczne XII Święto Liczby Pi – Dzień Otwarty Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii organizowany we współpracy z Instytutem Nauki o Materiałach

Otwieramy dla Państwa swoje laboratoria i pracownie!

 

Przygotowaliśmy bogaty program: wiele wykładów, a przede wszystkim warsztatów, dla uczniów zarówno szkół podstawowych jak
i średnich.

Zapraszamy  na:

·  50 WARSZTATÓW z fizyki, chemii, biofizyki, medycyny, informatyki, mechatroniki,

· 15 WYKŁADÓW,

·  zwiedzanie laboratoriów,

·   przylot BALONU Uniwersytetu Śląskiego z laboratorium ANTYSMOGOWYM

Szczegółowe informacje o  programie znajdują się już na stronie http://swietopi.pl/harmonogram.php
Zapisy na warsztaty http://swietopi.pl/zapisy.php

 

Rekrutacja uzupełniająca do programu stażowego – II tura

Uwaga studenci studiów I stopnia na kierunkach: 

  • inżynieria materiałowa (IV rok)
  • fizyka (III rok)
  • fizyka techniczna (III i IV rok)
  • matematyka (III rok)
  • informatyka stosowana (III i IV rok)

Do 5 do 19 marca 2018 r trwa II tura rekrutacji uzupełniającej na 4-miesięczne staże krajowe w  ramach projektu „Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii – SPRINT”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.  (więcej…)

Uwaga studenci!!!

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku rekrutacji uzupełniającej do projektu  Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii – SPRINT, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach III Osi Priorytetowej, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, zakwalifikowało się kolejnych 7 osób. 

Lista osób zakwalifikowanych na staż w wyniku przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej: Lista_osob_zakwalifikowanych

Informacja dla stażystów programu SPRINT

Szanowni Państwo, 

uprzejmie prosimy studentów i studentki, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie  Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii – SPRINT o wypełnienie kwestionariusza zainteresowań zawodowych ( kwestionariusz_SPRINT. )

Wypełniony i podpisany dokument należy złożyć w biurze projektu SPRINT (SMCEBI, pok. P/1/14) lub przesłać mailem (skan podpisanego dokumentu) na adres sprint@smcebi.edu.pl

 

 

NOWE GRANTY NCN W SMCEBI

NCN przyznało kolejne granty w ramach swoich konkursów. 

Granty przyznano projektom w konkursie SONATA:

„W kierunku zrozumienia transportu wewnątrzkomórkowego: ujemna ruchliwość i anomalna dyfuzja”, kierownik projektu: dr Jakub Spiechowicz (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii), kwota finansowania: 824 000 zł.

„Opracowanie technologii wytwarzania oraz charakterystyka nieorganicznych materiałów kompozytowych i wielofunkcyjnych powłok złożonych na stopach NiTi”, kierownik projektu: dr Mateusz Dulski (Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach), kwota finansowania: 752 220 zł.

W konkursie SONATA BIS – „Zachowanie materiałów formujących stan szklisty w obecności silnego pola elektrycznego – dynamika w obszarze odpowiedzi nieliniowej i indukowane zewnętrznym polem elektrycznym zmiany w tendencji do krystalizacji” pod kierownictwem dr hab. Karoliny Adrjanowicz z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Kwota przyznanego dofinasowania to 1 982 200 zł.

Szczegółowe informacje: ncn.gov.pl

18 kwietnia 2018 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie podpisano porozumienie pomięzy Uniwersytetem Śląski oraz Centrum Nauki Kopernik, które zapoczątkowały współpracę dotyczącą programu Klub Młodego Odkrywcy (KMO). Dokument sygnowali: JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz dyrektor edukacji Centrum Nauki Kopernik Anna Dziama. ŚMCEBI dołączyło do grona regionalnym partnerów CNK KOPernik

Celem projektu KMO jest zaangażowanie dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w proces uczenia się poprzez osobiste, wspólne doświadczanie nauki, a także rozbudzanie ciekawości świata i kształtowanie umiejętności ułatwiających jego zrozumienie. W ramach programu dotychczas powstało ponad 700 klubów wspierających rozwój kompetencji fizyczno-matematycznych, przyrodniczych i społeczno-obywatelskich u dzieci i młodzieży.

Kluby zrzeszone w sieci mogą korzystać z bezpłatnych warsztatów, bazy scenariuszy doświadczeń, wymieniać się wiedzą oraz planować wspólne działania. Ich lokalny rozwój animują, wspierają i koordynują partnerzy projektu, do grona których dołączył Uniwersytet Śląski.

Koordynacja działań w zakresie współpracy powierzona została zespołowi, który powstał w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Pracami zespołu kierować będzie prof. dr. hab. Roman Wrzalik.

Współpracę Uniwersytetu Śląskiego z Centrum Nauki Kopernik zainaugurowała konferencja naukowo-dydaktyczna poświęcona działalności Klubów Młodych Odkrywców. Spotkanie rozpoczęło się po uroczystym podpisaniu porozumienia. Wydarzenie, adresowane do nauczycieli przedmiotów ścisłych oraz opiekunów KMO ze szkół i innych instytucji województwa śląskiego, było okazją do przybliżenia programu klubów, prezentacji sieci działających w regionie oraz wymiany doświadczeń.

footer