Czas na ekonomię! - Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Czas na ekonomię!

Okres realizacji projektu: 01.09.2014- 31-12.2014 Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Przedsięwzięcie realizowane jest w 6 wybranych ponadgimnazjalnych szkołach województwa.

Cel główny projektu:

Polski

Strony