Ostatnie wolne miejsce na 3-Miesięczne Staże Krajowe

Ostatnie wolne miejsce na 3-Miesięczne Staże Krajowe W Ramach Projektu Partnerstwo - Aktywizacja - Staże - PAS

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w 3-miesięcznych stażach krajowych w ramach projektu Partnerstwo - Aktywizacja - Staże - PAS. Zostało nam ostatnie wolne miejsce.

Formularze zgłoszeniowe można składać codziennie w pokoju P/0/20 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji I Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, ul. 75 Pułku Piechoty 1A do dnia 18.03.2015 r. Szczegółowe

Polski

IX Święto Pi!

W piątek, 13 marca 2015 obchodzić będziemy Święto Pi. Data wybrana jest nieprzypadkowo - to dzień roboczy najbliższy 14 marca, w notacji amerykańskiej 3/14. Proponowaną przez nas formą obchodów święta jest dziewiąty już festiwal nauk ścisłych i przyrodniczych, zorganizowany na terenie Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Polski

Uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego

W poniedziałek 2 marca 2015 r. o godz. 10.00 w Chorzowie odbędzie się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Nauk Stosowanych (CNS) – II etap Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. W uroczystości udział wezmą m.in. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prorektorzy: prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, dr hab.

Polski

Strony