logo

Seminarium „Recent advances in structural biophysics – life at atomic resolution”

logo

Profesor Zygmunt Derewenda, członek polsko-amerykańskiej Komisji Fulbrightamb dnia 9 grudnia (piątek) o godzinie 16:00  w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (aula P/0/03) wygłosi wykład pt.: „Recent advances in structural biophysics – life at atomic resolution”. Po prelekcji Profesor Zygmunt Derewenda chciałby spotkać się ze studentami studiów magisterskich biofizyki i fizyki medycznej, jako potencjalnych kandydatów do wyjazdu na studenckie staże naukowe do laboratoriów badawczych w USA realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy.

Wiosną bieżącego roku kalendarzowego dwójka naszych studentów IV roku fizyki medycznej zostało zakwalifikowanych na roczne staże naukowe w Stanach. Byli to doskonali  kandydaci, stąd przedstawiciele Komisji Fulbrighta ponownie chcieliby, aby nasi studenci mieli szansę podobnego wyjazdu. 

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta to fundacja administrująca założonym w 1946 roku Programem Fulbrighta, którego głównym celem jest rozwijanie i wzmacnianie współpracy naukowej i kulturalnej między Stanami Zjednoczonymi i innymi krajami. Komisja prowadzi także centrum doradztwa edukacyjnego EducationUSA, w którym można uzyskać informacje na temat systemu szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych.

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

XII Dyskusja panelowa pt.: „Symetrie i oddziaływania”.

plakat

W imieniu Dyrekcji Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu pt.: „Symetrie i oddziaływania”. Dyskusja panelowa poświęcona różnorodnym aspektom fizyki odbędzie się 2 grudnia o godzinie 10:00  w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Myślą przewodnią tegorocznej dyskusji będą szeroko rozumiane relacje pomiędzy symetriami a oddziaływaniami w przyrodzie.

Związek symetrii z oddziaływaniami najbardziej oczywisty jest w przypadku cząstek elementarnych. Tych zagadnień dotyczyć będą wykłady prof. Marka Zrałka oraz dr hab. Jacka Zejmy. Prof. Mostowski opowie o tworzeniu sztucznych kryształów z jonów umieszczonych w niesłychanie zaawansowanych pułapkach. Prof. Józef Spałek, jeden z czworga laureatów tegorocznego Polskiego Nobla w swoim wykładzie wyjaśni jak spontaniczne złamanie symetrii prowadzi do przejścia fazowego, a prof. Arkadiusz Wójs będzie mówił o układach, w których oddziaływania pomiędzy elektronami prowadzą do bardzo skomplikowanych zachowań.

Dyskusje, niezależnie od obecnej tematyki, zawsze miały charakter interdyscyplinarny. Wśród wykładowców spotykaliśmy między innymi fizyków, matematyków, biologów, lekarzy, filozofów czy filologów. W tym roku większość wykładowców to fizycy, ale fizycy pracujący właśnie na styku fizyki i innych dziedzin nauki. Wykłady będą trwały około 30 minut, a bezpośrednio po każdym z nich przewidziany jest czas na dyskusję.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, zarówno zawodowo zajmujących się tematyką spotkania, jak i wszelkie osoby ciekawe otaczającego świata.

Wstęp wolny. Program wydarzenia oraz więcej informacji znajdziecie na stronie www.

 

„Środki nowej perspektywy finansowej UE na projekty innowacyjne”

 

unnamedunnamed-1

unnamed

 

unnamed-1 

 

 

 

office-1209640_128018 listopada w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości odbyła się konferencja skierowana do sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw pt.: „Środki nowej perspektywy finansowej UE na projekty”. Andrzej Kotula- Prezydent Miasta Chorzów oraz Wojciech Saługa- Marszałek Województwa Śląskiego o godzinie 12:00 rozpoczęli konferencję uroczystym otwarciem. Gości natomiast przywitali: Dyrektor SMCEBI- prof. zw. dr hab. Marian Paluch wraz z Tomaszem Zjawionym- Wiceprezesem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Właściciele firm podczas wydarzenia mieli okazję zapoznać się z najnowszymi informacjami na temat mechanizmów wsparcia finansowego projektów innowacyjnych. Udział w konferencji ekspertów z ramienia instytucji unijnych i krajowych umożliwiła zapoznania się z najnowszymi regulacjami w tym obszarze m. in.: priorytety gospodarcze Komisji Europejskiej, preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE czy instrumenty wsparcia przemysłu w ramach programu Horyzontu 2020.

Po oficjalnej części uczestnicy udali się na lunch, w trakcie którego do  dyspozycji były stoiska konsultacyjne regionalnych instytucji wsparcia biznesu.

 

 

Organizatorzy: Urząd Miasta Chorzów   Śląskie Centrum Przedsiębiorczości   Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach                                                               

Partnerzy: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce      Ministerstwo Rozwoju    Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej                                 

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej      Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych – Uniwersytet Śląski

                                                       

Copernicus Center @ SMCEBI już za nami!

ksiazkaDwudniowa Konferencja już za nami. Copernicus Center @ SMCEBI było okazją do rozmowy i wymiany poglądów na szeroki temat filozofii w nauce. Gości powitali prof. zw. dr hab. Bogdan Dembiński, kierownik Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UŚ, i dyrektor Instytutu Fizyki UŚ dr hab. Jerzy Dajka. Wśród uczestników był m.in. Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. W programie konferencji zaprezentowano wykłady ekspertów z Copernicus Center oraz Uniwersytetu Śląskiego. Dwanaście prezentacji obejmowało tematy m.in. gier kwantowych, współczesnej kosmologii, metafizyki matematycznej czy koncepcji arystotelesowskich w kontekście problemów fizyki kwantowej. Ks. prof. zw. dr hab. Michał Heller wybitny kosmolog, filozof i teolog, doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego podczas swojego wystąpienia zarysował szeroki temat – „Człowieka we Wszechświecie Kopernika”. Konferencja okazała se znakomitym miejscem do dyskusji, ponieważ uczestnicy mogli zadać nurtujące ich pytania, a interesujące odpowiedzi stały się tematem dalszych przemyśleń i rozważań. 

 

Lego mindstorms

0_0_productgfx_25175365Zajęcia z robotyki dla młodzieży to doskonałe wprowadzenia dla ambitnych miłośników konstruowania i programowania robotów i entuzjastów LEGO®. 9 listopada bieżącego roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych gościło gimnazjalistów AZS z Piekar Śląskich, którzy spotkali się w ramach odkrywania pomysłów i szukania rozwiązań przez praktykę, pomagającą rozwinąć własne metody projektowania, budowania i programowania robotów. Znakomitą inicjatywą oraz pomysłem wykazali się sami organizatorzy-działacze koła naukowego SYNTAX ERROR.

Skuteczne programowanie LEGO MINDSTORMS podkreśla znaczenie wczesnego planowania i analizy realizowanego wyzwania projektowego. Gimnazjaliści podczas warsztatów otrzymali kilka zadań m.in.: zaprogramowanie robota unikającego przeszkód oraz odtwarzającego dźwięki w zależności od odległości od przeszkody. Wszyscy rewelacyjnie poradzili sobie z zadaniami, co więcej rozwiązania uczniów okazały się być bardzo kreatywne. 

Projekt SWAP

cover1Ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Uniwersytet Techniczny w Ostrawie otrzymały dofinansowanie na realizację projektu Silesian cross-border Workshop on Applied Physics (SWAP). W dniach 7-9 listopada odbyła się konferencja, na której studenci oraz doktoranci obu uczelni udowadniali, że nauki ścisłe oraz inżynieria mają realny wpływ na podnoszenie jakości życia oraz ogromny, przyszłościowy potencjał, także w rozwoju gospodarczym krajów wyszehradzkich. Warsztaty zorganizowane na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie służyły prezentacji wyników badań (z nanotechnologii, fizyki nuklearnej, optyki i innych) oraz doświadczeń związanych z ich aplikacją. Program warsztatów, oprócz wykładów, obejmował także zwiedzanie laboratoriów VSB, Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, planetarium w Ostrawie oraz firm: On semiconductor i Hyundai, będących beneficjentem aplikacji badań naukowych. Spotkanie było okazją do wzmocnienia współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi. Zapraszamy na stronę projektu.

 

Program „Sonda 2” gościnnie w ŚMCEBI

W laboratoriach ŚMC42960EBI gościliśmy dzisiaj ekipę telewizyjną popularnonaukowego programu .  Gospodarz programu, dr Tomasz Rożek – z wykształcenia fizyk, z zawodu dziennikarz naukowy – goszcząc w programie „Sonda 2” znanych publicystów czy badaczy naukowych w lekkiej i przystępnej formie przedstawia osiągnięcia współczesnej techniki i nauki. 

Wizyta zespołu „Sody 2” w ŚMCEBI związana była z działalnością naukową mgr Dawida Surmika, paleontologa, absolwenta Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Obszar zainteresowań mgr Dawida Surmika związany jest z pośmiertnym losem kopalnych szczątków organicznych (tafonomia). Przedmiotem badań naukowych, realizowanych w ramach projektu grantowego NCN nr 2011/01/N/ST10/06989, są m.in. szczątki gadów żyjących w środkowym triasie a w szczególności skamieniałe naczynia krwionośne i komórki kostne notozaura i tansytrofa.

Badania z zakresu tafonomii molekularnej kręgowców realizowane były w interdyscyplinarnym zespole zrzeszającym paleontologów (mgr Dawida Surmika, dr Andrzeja Boczarowskiego – WNoZ, UŚ), biogeologa (dr hab. Barbarę Kremer – Instytut Paleobiologii, PAN) histologa i morfologa (prof. Romana Pawlickiego – Collegium Medicum, UJ) oraz naukowców z ŚMCEBI: fizyków ciała stałego (prof. dr hab. Jacka Szade i dr Katarzynę BalinWMFCh, UŚ), fizyka molekularnego (dr Mateusza Dulskiego, WIiNoM, UŚ).

O sukcesach Zespołu wspominaliśmy na stronach UŚ na początku tego roku. Naukowcy z ŚMCEBI kontynuują badania materiałów kopalnych wykorzystując m.in. spektrometry: fotoelektronów wzbudzanych promieniowaniem rentgenowskim XPS, masowy jonów wtórnych z analizatorem czasu przelotu TOF-SIMS oraz spektroskopię w podczerwieni (FTIR). Zachęcamy do zapoznania się z działalnością naukową mgr Surmika i postępami prac naukowych realizowanych w laboratoriach ŚMCEBI.

Emisja programu już 20 listopada w TVP2 – ZAPRASZAMY 

 

Copernicus Center @ SMCEBI

zrzut-ekranu-z-2016-11-07-08-52-01

 

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy na konferencję Copernicus Center @ SMCEBI, która odbędzie się w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie w dniach 16-17 listopada. 

Myśl przewodnia konferencji koncentruje się wokół różnych zagadnień filozoficzno-fizycznych. Dwudniowy program obejmuje takie tematy jak m.in. „Historia nauki we współczesnej fizyce”, „O istocie Krytycyzmu” czy „Gry kwantowe: formalizm kwantowy na co dzień”.  Gościem specjalnym konferencji będzie ks. prof. Michał Heller, który wygłosi wykład pt. „Człowiek we Wszechświecie Kopernika”. 

Szczegółowy plan konferencji znajdziecie na plakacie:

Organizatorami są: Instytut Fizyki UŚ, Instytut Filozofii UŚ oraz SMCEBI 

Na konferencję serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych dr hab. Jerzy Dajka Dyrektor Instytutu Fizyki – Facebook

Stypendia DAAD – spotkanie konsultacyjne

daad-fill-188x99W najbliższy czwartek 3 listopada 2016 roku o godz. 12.00 w auli P/0/01 w ŚMCEiBI odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące stypendiów Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. – DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej), które adresowane jest do pracowników, doktorantów i studentów uczelni. W wydarzeniu udział weźmie reprezentantka DAAD Elisabeth Venohr, która przedstawi szczegółowe informacje na temat oferty stypendialnej DAAD na rok akademicki 2017/2018.

Wśród poruszanych na spotkaniu zagadnień znajdą się m.in. kwestie dotyczące ubiegania się o stypendia w Niemczech, m.in. na wakacyjne kursy języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów i absolwentów studiów I stopnia, na krótkoterminowe i roczne pobyty badawcze dla doktorantów i młodych naukowców, studia doktoranckie, pobyty badawcze/staże artystyczne dla naukowców i nauczycieli akademickich.

Szkolenia w ramach projektu iCSE4school

icse4school_transparent_logo_200pxWprowadzenie dydaktycznych, nowatorskich metod kształcenia matematyki, fizyki i informatyki z wykorzystaniem programowania w środowisku Python/SAGE to główny cel oraz działanie projektu. W ramach przedsięwzięcia: "Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową" w dniach 24-28 października odbywają się szkolenia zaangażowanej kadry:

  • Uniwersytetu Śląskiego
  • Fundacji Edures 
  • III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Batorego w Chorzowie 
  • XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie 
W czwartek odwiedzi nas również prof. Gert Ingold z Uniwersytetu w Augsburgu. Przeprowadzi warsztat na temat numpy tutorial, a samo szkolenie oparte będzie na metodzie peer learning. 
Projekt realizowany w międzynarodowej współpracy międzysektorowej, obejmującej instytucje szkolnictwa wyższego, szkoły ponadgimnazjalne i organizację pozarządową.

Partnerzy:

footer