logo

„Od Algorytmu do Zawodowca”

macbook-545763_1920Fundacja EDU-RES otrzymała od Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowanie na realizację zadania publicznego „Od Algorytmu do Zawodowca”. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.09.2016 do 30.06.2017.

Zadanie dotyczy realizacji 10-miesięcznego cyklu zajęć z programowania i algorytmiki dla 15 szkół ponadgimnazjalnych z obszaru województwa śląskiego. W ramach zadania wsparciem objętych zostanie 225 uczniów (15 uczniów z każdej szkoły). Oprócz warsztatów zaplanowana jest także konferencja inauguracyjna oraz finałowy konkurs dla najlepszych uczniów.

Zjazd Młodych Fizyków i Chemików

W zeszły piątek gościliśmy w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie uczestników piątej edycji konferencji Pomiędzy Naukami, ogólnopolskiego zjazdu młodych fizyków i chemików. Wysłuchaliśmy trzech sesji, kilkudziesięciu referatów i posterów, a także trzech wykładów plenarnych, wygłoszonych przez dr hab. Ewę Malicką (Zakład Krystalografii, Instytut Chemii), dr hab. Armanda Cholewkę (Zakład Fizyki Medycznej, Instytut Fizyki) oraz prof. dr hab. n. farm. Łukasza Komstę (Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie). Zapraszamy na stronę konferencji.

III nabór na kierunek Inżynieria Materiałowa

logo-inomWydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach informuje, że w dniach 20-25 września otwarty jest trzeci nabór na studia na kierunku Inżynieria Materiałowa (I stopień, I stopień w języku angielskim).

Inżynieria Materiałowa jest interdyscyplinarną dziedziną nauki, która zajmuje się analizą wpływu struktury chemicznej i fizycznej materiałów na ich właściwości elektryczne, mechaniczne, optyczne, powierzchniowe, chemiczne, magnetyczne i termiczne a także rozmaite kombinacje tych właściwości. Inżynieria materiałowa obejmuje szereg nowoczesnych technik badawczych fizycznych i chemicznych przy pomocy, których można scharakteryzować zarówno strukturę jak i właściwości materiałów. Zadaniem tych technik jest badanie wpływu struktury na właściwości materiałów, zwłaszcza te, które są praktycznie stosowane w rozmaitych technologiach.

Informacje dla kandydatów, Internetowa rejestracja kandydatów

Spotkanie nauki i gospodarki

We wtorek 21 września w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie spotkali się przedstawiciele związani ze światem nauki i gospodarki. Uniwersytet Śląski reprezentowali profesor Marian Paluch, dyrektor SMCEBI, oraz doktor Andrzej Swinarew z Zakładu Biomateriałów Instytutu Nauki o Materiałach, który opowiedział o wynikach najnowszych badań prowadzonych w Chorzowie.

Gośćmi byli przedstawiciele firmy Yoshi Private Investment S.A. – Marcin Sprawka, Damian Kubera oraz Aleksander Fiszer, firmy BetaMed – Beata Drzazga oraz Adam Proń, a także goście z Nevada Governor’s Office of Economic Development – Jarad Van Wagoner oraz Kristopher Sanchez. Spotkania takie są okazją do wymiany informacji o prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim badaniach oraz możliwościach ich aplikacji do gospodarki.

Debata: Miasto dla młodych

W poniedziałek 19 września odbyła się w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie debata z cyklu „Miasta Idei”. W spotkaniu zorganizowanym przez SMCEBI, Urząd Miasta Chorzowa oraz „Gazetę Wyborczą” udział wzięli Andrzej Kotala – prezydent miasta Chorzów, Przemysław Fabjański – dyrektor Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie, Łukasz Harat – fundator i członek zarządu Fundacji antyRAMA, doktor Agnieszka Labus – z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej oraz profesor Tomasz Nawrocki – Koordynator Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego. Rozmowę prowadził Przemysław Jedlecki z „Gazety Wyborczej”.

O nowoczesnych rozwiązaniach urbanistycznych opowiedzieli architekci z grupy SLAS. Przedstawili także koncepcję zagospodarowania przestrzennego chorzowskiego kampusu.

Gości przywitał profesor Marian Paluch, Dyrektor SMCEBI. Debata „Chorzów – Miasto dla młodych” stało się okazją do rozmowy o przyszłości miasta w perspektywie ludzi młodych oraz roli uczelni wyższych naszego regionu w jej kreowaniu.

Rekrutacja na studia (III nabór)

clock-1670221_1920Szanowni Państwo! Uniwersytet Śląski prowadzi nabór na studia I-go i II stopnia na rok akademicki 2016/2017. Rekrutacja trwa w dniach 20 – 25 września 2016 roku.

STUDIA I-go stopnia (trzeci nabór):
– Biofizyka
– Ekonofizyka
– Fizyka
– Fizyka medyczna
– Fizyka techczniczna

STUDIA II stopnia (drugi nabór):
– Biofizyka
– Ekonofizyka
– Fizyka
– Fizyka, specjalność: nanofizyka i materiały mezoskopowe – modelowanie i zastosowanie)
– MSc in Physics, specialisation: Theoretical Physics (studia w języku angielskim)

Informacje dla kandydatówInternetowa rejestracja kandydatów

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Chorzów Miasto Idei

agenda1aSzanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy na konferencję z cyklu „Miasta Idei” – Miasto dla młodych. Konferencja odbędzie się w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie w poniedziałek (19 września 2016 roku) o godzinie 11.00 (aula P/0/05).

Debata dotyczyć będzie przede wszystkim oczekiwań młodych ludzi wobec miasta, w którym żyją. W panelu udział wezmą: Andrzej Kotala – prezydent miasta Chorzów, Przemysław Fabjański– dyrektor Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie, Łukasz Harat – fundator i członek zarządu Fundacji antyRAMA, dr inż. arch. Agnieszka Labus – z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej oraz dr hab. prof. UŚ Tomasz Nawrocki – Koordynator Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego.

W wydarzeniu udział wezmą także prof. zw. dr hab. Marian Paluch, Dyrektor Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych oraz dr Agnieszka Skołucka, Kanclerz Uniwersytetu Śląskiego.

Organizatorami są: Urząd Miasta Chorzów, Gazeta Wyborcza oraz Śląskie Miedzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.

Wydarzenie na portalu Facebook.

Inauguracja w SMCEBI – fotorelacja

img_7203_slowak2 września 2016 roku odbyła się w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie uroczysta inauguracja roku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie. W uroczystości udział wzięli między innymi prorektor ds. finansów i rozwoju dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski oraz zastępca prezydenta Chorzowa Wiesław Ciężkowski. O wygłoszenie wykładu inauguracyjnego poproszona została prof. dr hab. Ewa Jaskółowa. Zapraszamy na strony Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie znajduje się galeria zdjęć z inauguracji.

footer