Uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego

W poniedziałek 2 marca 2015 r. o godz. 10.00 w Chorzowie odbędzie się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Centrum Nauk Stosowanych (CNS) – II etap Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. W uroczystości udział wezmą m.in. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prorektorzy: prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, dr hab.

Polski

3-miesięczne staże krajowe oraz miesięczne zagraniczne w ramach projektu Partnerstwo - Aktywizacja - Staże - PAS

Serdecznie zapraszamy do udziału w 3-miesięcznych stażach krajowych oraz miesięcznych stażach zagranicznych w ramach projektu Partnerstwo - Aktywizacja - Staże - PAS. *

Formularze zgłoszeniowe można składać codziennie w pokoju P/0/19 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji I Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, ul. 75 Pułku Piechoty 1A do dnia 20.01.2015 r. Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 349 76 59 oraz w Biurze Projektu PAS (P/0/19).

    Polski

    Strony