Rozeznanie rynku w celu oszacowania ceny rynkowej usługi opieki merytorycznej nad stażystami w ramach projektu Partnerstwo - Aktywizacja - Staże - PAS

Rozeznanie rynku w celu oszacowania ceny rynkowej usługi opieki merytorycznej nad stażystami w ramach projektu Partnerstwo - Aktywizacja - Staże - PAS
Polski

3-miesięczne staże krajowe oraz miesięczne staże zagranicze w ramach projektu Partnerstwo - Aktywizacja - Staże - PAS

3-miesięczne staże krajowe oraz miesięczne staże zagraniczne w ramach projektu Partnerstwo - Aktywizacja - Staże - PAS


Serdecznie zapraszamy do udziału w 3-miesięcznych stażach krajowych oraz miesięcznych stażach zagranicznych w ramach projektu Partnerstwo - Aktywizacja - Staże - PAS.

Formularze zgłoszeniowe można składać codziennie w pokoju P/0/19 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji I Badań Interdyscyplinarnych w

Polski

Strony